Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, ale uzyskująca przychody z najmu mieszkania opodatkowane według skali, może zaliczyć w koszty podatek od nieruchomości.
– Moja babcia jest na emeryturze, oprócz świadczeń z ZUS uzyskuje jeszcze dochody z najmu mieszkania, które opodatkowuje według skali. Czy może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć podatek od nieruchomości płacony za to mieszkanie? Czy to byłby jedyny wydatek, jaki mogłaby sobie odliczyć? – pyta czytelniczka.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) kosztem podatkowym są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Z wyjątkiem tych, których ustawa nie uznaje za koszty uzyskania przychodów i które enumeratywnie wymienia w art. 23.