Nasza czytelniczka sprzedała w 2011 r. mieszkanie, które otrzymała w spadku w 2009 r. W zeznaniu PIT-39 za 2011 r. wskazała, że dochód uzyskany ze sprzedaży jest zwolniony z opodatkowania, ponieważ wszystkie uzyskane pieniądze ma zamiar przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. Jeśli tego nie zrobi do końca 2013 r., będzie musiała skorygować złożony PIT-39 oraz zapłacić zaległy podatek z odsetkami.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT (t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, którą podatnik posiada krócej niż 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jej nabycia), mogą być zwolnione z podatku. Jest jeden warunek: w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż, podatnik musi przeznaczyć przychody ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, np. na zakup nowego mieszkania czy remont. Podatnik jest zobowiązany do wykazania w zeznaniu PIT-39, jaką kwotę wyda na te cele w ustawowym terminie. Jeżeli zadeklaruje, że nie przeznaczy całego przychodu na własne cele mieszkaniowe, wówczas zwolnieniu z opodatkowania podlegać będzie jedynie ta część dochodu, która odpowiada proporcji wydatków na cele mieszkaniowe do przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Od pozostałej części dochodu podatnik będzie musiał zapłacić 19-proc. PIT.
– W przypadku korzystania z ulgi mieszkaniowej nie warto pochopnie zawyżać kwoty przyszłych wydatków na cele mieszkaniowe. Podatnik, któremu nie uda się w ustawowym terminie dokonać tych wydatków, będzie zobowiązany do złożenia korekty zeznania PIT-39 z pisemnym uzasadnieniem jej przyczyn i do zapłaty zaległego podatku wraz z należnymi odsetkami. Odsetki liczone są za okres dwóch lat, tj. od następnego dnia po upływie terminu od złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskany został przychód ze sprzedaży nieruchomości, a nie od dnia złożenia korekty – tłumaczy Ewa Dolińska, radca prawny z kancelarii Kozłowski Śmigielska i Wspólnicy. Natomiast, jeżeli podatnik w zeznaniu PIT-39 nie doszacuje kwoty dochodu zwolnionego i w związku z tym zapłaci PIT, a później jednak wyda na własne cele mieszkaniowe więcej, niż planował, będzie mógł skorygować tę deklarację i wystąpić o zwrot nadpłaty podatku dochodowego. Warto przy tym pamiętać, że możliwość takiej korekty istnieje do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od dochodu uzyskanego z tytułu zbycia nieruchomości.