Do końca kwietnia należy rozliczyć dochody z najmu – o ile jako sposób opodatkowania wynajmujący wybrał skalę podatkową. W przypadku drugiej metody opodatkowania, czyli ryczałtu, termin na rozliczenie minął 31 stycznia. Tylko w tym pierwszym przypadku można odliczyć poniesione wydatki na wynajmowany lokal.

Opodatkowanie dochodów z najmu możliwe jest w formie zryczałtowanej, podatek wynosi wówczas 8,5 proc. – w takim wypadku należy złożyć zeznanie na druku PIT-28 po zakończeniu roku podatkowego do 31 stycznia. Drugim sposobem rozliczenia dochodów z najmu jest ich rozliczenie łącznie z dochodami ze stosunku pracy w rozliczeniu rocznym do 30 kwietnia.

– Musimy zadecydować w pierwszej kolejności, który sposób jest dla nas bardziej korzystny. Z reguły będzie to ryczałt, bo tu jest jedna, niższa stawka – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Izabela Żmijewska z Kancelarii Prawniczej Magnusson.

Reklama

Jednak, jeśli wynajmujący planuje w kolejnym roku poważne wydatki na mieszkanie, bardziej może się opłacać drugi sposób opodatkowania.

– W przypadku stawki podatku wynikającej z ustawy o podatku od osób fizycznych możemy odliczyć koszty, które ponieśliśmy na to mieszkanie. Może okazać się, że koszty były tak wysokie, że kwota podatku będzie niższa niż według podatku zryczałtowanego – podkreśla ekspertka.

Do przychodów z najmu zaliczamy tylko czynsz, bo stanowi on przysporzenie majątkowe wynajmującego. Natomiast inne wydatki, które ma obowiązek płacić najemca (czynsz do spółdzielni, opłaty za media), nie są przychodem, ponieważ z tego tytułu wynajmujący nie otrzymuje korzyści i musi je ponieść na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, czy też spółdzielni mieszkaniowej oraz dostawców mediów.

Aby uniknąć wątpliwości z tym związanych i zakwestionowania rozliczenia przez urząd skarbowy, należy zawsze zawrzeć umowę najmu na piśmie, gdzie kwota czynszu płacona dla wynajmującego będzie oddzielona od innych opłat, które wynajmujący jedynie „przekazuje”.

Rzadko spotykane, ale dopuszczalne jest otrzymywanie dochodów z najmu w naturze, np. w formie świadczenia rzeczowego. Takie dochody należy również rozliczyć.

– W przypadku uzyskiwania dochodu z najmu w naturze, kwotą tego dochodu będzie wartość tego świadczenia w naturze – mówi Izabela Żmijewska.

Dochody z najmu rozliczamy w tym samym urzędzie, co przychody z umowy o pracę.

– Właściwy do rozliczenia dochodów z najmu jest naczelnik urzędu skarbowego miejsca zamieszkania podatnika. Oznacza to, że nie ma znaczenia, w którym miejscu leży nieruchomość, lokal, czyli przedmiot najmu – podsumowuje ekspertka