Wpisanie niewłaściwych danych osobowych do e-zeznania uniemożliwi wysłanie go do urzędu skarbowego. To najczęściej popełniany błąd - mówi Tomasz Pachnik, starszy inspektor, Urząd Skarbowy Warszawa-Praga.
Tomasz Pachnik, starszy inspektor, Urząd Skarbowy Warszawa-Praga / Dziennik Gazeta Prawna
Polacy coraz chętniej wysyłają zeznania roczne PIT przez internet. W tym roku złożyli ich już ponad 2,5 mln. Zdarza się jednak, że po wpisaniu danych do formularza nie można go wysłać, bo system informuje o błędnym wypełnieniu niektórych pól. Co w takiej sytuacji zrobić?
Otrzymujemy wiele telefonów od podatników składających zeznania przez internet, którzy skarżą się, że nie mogą wysłać e-PIT. Tylko na część pytań możemy odpowiedzieć, ponieważ urzędnicy nie mają wglądu w przygotowywane zeznanie, jedynie w formularz, który dotrze do urzędu, a zatem został prawidłowo wypełniony i przesłany. Staramy się jednak pomóc podatnikom w każdej sytuacji i rozwiązać ich problemy. Służy do tego również infolinia Ministerstwa Finansów (tel. 801 055 055 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych, tel. 22 330 03 30 – dla połączeń z telefonów komórkowych).
Warto również wspomnieć, że same formularze zawierają podpowiedzi, jak należy wypełnić e-PIT. Dodatkowo na stronie www.e-deklaracje.gov.pl została zamieszczona przystępna instrukcja, która pomaga poprawnie wysłać zeznanie.
Jakie są najczęstsze rodzaje błędów? Na co podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę?
Najczęstszym błędem jest wpisanie niewłaściwych danych osobowych, a więc pomyłka w imieniu, nazwisku, dacie urodzenia czy PESEL. Podatnicy podają również błędną kwotę przychodu za 2011 r. Są to dane, które służą do weryfikacji, kto składa zeznanie. Jeśli podatnik poda niewłaściwe informacje, nie będzie mógł wysłać e-PIT.
Z czym poza danymi autoryzacyjnymi podatnicy mają problem?
Osoby, które chcą wysłać zeznanie przez internet z programu dostarczanego przez zewnętrznego producenta, muszą pamiętać, że wzór zapisu danych (XML) w takim programie musi być zgodny ze strukturą XML określoną przez Ministerstwo Finansów. Jeśli więc program wytwarza formularz, który nie jest zgodny z wzorem z systemu e-Deklaracje, to podatnik nie wyśle e-PIT.
Po czym można poznać, że ten wzór nie jest taki jak urzędowy?
W przypadku gdy dane z programu nie są zgodne z danymi z systemu e-Deklaracje, podatnik, który wypełnił, podpisał i wysłał zeznanie, nie otrzyma numeru referencyjnego i w konsekwencji nie będzie mógł pobrać urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Są to dwie podstawowe informacje, które są sygnałem, że coś jest nie tak. Trzeba zaznaczyć, że samo wygenerowanie numeru referencyjnego nie wystarczy, aby mieć pewność, iż złożyliśmy e-PIT. Pewność taką podatnik zyska dopiero, gdy będzie miał urzędowe poświadczenie odbioru.
Na wydanie UPO fiskus ma 24 godziny. Co ma zrobić podatnik, który nie dostał poświadczenia w tym czasie?
Niestety, urząd skarbowy nie ma podglądu wysłanych błędnie e-PIT. Jeśli podatnik nie może pobrać UPO, to powinien ponownie wysłać zeznanie. W przypadku gdy system poinformuje go, że jego e-PIT jest już w systemie, musi pobrać poświadczenie. Jeśli nie będzie mógł tego zrobić, powinien zadzwonić na infolinię Ministerstwa Finansów i wyjaśnić sprawę.
Trzeba też pamiętać, że czasem dochodzi do chwilowego zawieszenia systemu e-Deklaracje. W takiej sytuacji trzeba uzbroić się w cierpliwość i postarać się wysłać zeznanie za jakiś czas.
Co z aktualizacją danych w urzędzie skarbowym?
Osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące podatnikami VAT i płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne nie mają obowiązku ewidencyjnego, tj. obowiązku dokonywania zmian danych rejestracyjnych (nazwisko, dowód osobisty, adres zamieszkania). Zmienione dane wykazujemy w zeznaniu rocznym. W przypadku gdy podatnik chce wskazać np. nowy numer rachunku bankowego, musi jednak złożyć formularz ZAP-3 (druk ten trzeba też złożyć, jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania i jest ono inne niż miejsce zameldowania – red.). Nie może tego zrobić w zeznaniu. Podatnik w e-PIT musi podać miejsce zamieszkania właściwe na 31 grudnia 2012 r.
Zaś osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą posiadają obowiązek ewidencyjny i dokonują zmian danych rejestracyjnych na wniosku CEIDG-1 w organie ewidencyjnym (urząd dzielnicy, urząd miasta) lub poprzez www.ceidg.gov.pl.
Jeśli następnie podatnik wpisał w e-PIT inny adres niż ten, który wynika z bazy systemu Poltax, którym dysponuje urząd skarbowy, to staramy się sprawdzić, dlaczego dane się różnią. Podatnik w takiej sytuacji może więc spodziewać się telefonu lub wezwania z urzędu. Zostanie poproszony o wyjaśnienie, dlaczego wpisał taki adres.
Co ze zwrotem nadpłaty wykazanej w e-zeznaniu. Czy podatnik dostanie pieniądze szybciej, niż gdyby złożył tradycyjny PIT?
Takie same terminy zwrotu nadpłaty obowiązują zarówno w przypadku zeznań papierowych, jak i elektronicznych. W przypadku e-PIT zeznanie trafia jednak szybciej do systemu komputerowego urzędu i z tego powodu szybciej możemy oddać nadpłatę.