Urzędy skarbowe nie mogą korygować e-deklaracji w systemie elektronicznym. Muszą je odręcznie przepisać i poprawić, i w wersji papierowej wysłać podatnikom do akceptacji. Wszystko dlatego, że system elektroniczny Ministerstwa Finansów nie przewiduje możliwości dokonania korekty w formie elektronicznej przez organy podatkowe.
Zgodnie z prawem (art. 274 Ordynacji podatkowej) urzędy skarbowe mogą same poprawiać drobne błędy i ewidentne omyłki rachunkowe w kwocie zobowiązań podatkowych, nadpłaty, zwrotu podatku czy wysokości straty do kwoty 1000 zł (MF planuje podniesienie tej kwoty do 5000 zł). Muszą tylko wysłać podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji. Jeśli ten w ciągu 14 dni od jej otrzymania nie wniesie sprzeciwu do urzędu skarbowego, wówczas taka korekta dokonana przez urzędnika ma takie skutki prawne, jak ta złożona przez samego podatnika.
– To, że system nie dopuszcza możliwości dokonania korekty elektronicznej deklaracji złożonej przez internet, jest szkolnym błędem. W dobie dzisiejszej technologii trzeba to jak najszybciej poprawić – mówi dr Irena Ożóg, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii Ożóg i Wspólnicy.