Nie można być w trakcie sprawy rozwodowej i rozliczyć się z podatku dochodowego jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nawet jeśli faktycznie sprawuje się taką opiekę.
Nasza czytelniczka chciała wiedzieć, czy aby rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, musi mieć orzeczenie sądowe o rozwodzie. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) osobą samotnie wychowującą dziecko jest rodzic lub opiekun prawny będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką czy rozwodnikiem. Może to być też osoba, w stosunku do której orzeczono separację albo osoba pozostająca w związku małżeńskim – jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Ważne jest, aby dziecko było wychowywane w roku podatkowym tylko przez tego rodzica lub opiekuna prawnego oraz by zeznanie podatkowe za dany rok zostało złożone w terminie, czyli do 30 kwietnia następnego roku.

Liczy się status