Świadczenie rodzinne z Wielkiej Brytanii pobierane przez polskiego rezydenta nie podlega opodatkowaniu PIT – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
O interpretację wystąpił mężczyzna, który od 2011 r. otrzymywał z Wielkiej Brytanii tzw. zasiłek owdowiałego rodzica na wychowanie małoletniego dziecka. Świadczenie było przesyłane do Polski zgodnie z unijnymi przepisami [(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego)]. Bank podatnika początkowo pobierał zaliczki na PIT od otrzymywanych pieniędzy, ale w pewnym momencie przestał i zwrócił je na konto. Nie poinformował jednak mężczyzny, dlaczego zmienił zdanie.
Podatnik nie rozliczył otrzymanego zasiłku w zeznaniu rocznym PIT za 2011 r. Nabrał jednak wątpliwości, czy postąpił słusznie. Dlatego poprosił o interpretację, czy od otrzymanych zasiłków rodzinnych trzeba płacić podatek dochodowy. Jego zdaniem nie musiał wykazywać tej kwoty w zeznaniu rocznym, gdyż brytyjskie świadczenie tego typu podlega opodatkowaniu w Polsce, ale jednocześnie z podatku jest zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Przepis ten pozwala zwolnić m.in. świadczenia rodzinne.