Co do zasady podatnik ma obowiązek sam zapłacić PIT. W sytuacji gdy np. przelew jest realizowany przez inną osobę, urząd skarbowy może zażądać wyjaśnień - twierdzi Anna Misiak, doradca podatkowy, szef zespołu ds. podatków osobistych w MDDP.
Do 30 kwietnia osoby fizyczne mają czas, by rozliczyć się z dochodów uzyskanych w 2012 r. Ci, którzy muszą dopłacić podatek, ze złożeniem zeznania podatkowego czekają zwykle do ostatniej chwili, bo chcą za jednym zamachem złożyć PIT i wpłacić pieniądze. Czy słusznie?
Nie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zeznanie podatkowe złożyć w urzędzie skarbowym wcześniej, a podatek zapłacić 30 kwietnia. To ostatni dzień rozliczenia i zapłaty PIT. Jeśli podatnik zdecyduje się na gotówkę, wówczas – zgodnie z art. 60 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) – za dzień dokonania zapłaty podatku uznany zostanie dzień wpłacenia pieniędzy w kasie urzędu skarbowego lub np. w placówce pocztowej czy biurze usług płatniczych na rachunek bankowy US. Osoby, które wybiorą przelew, czyli płatność bezgotówkową, muszą pamiętać, że decydujący jest dzień obciążenia rachunku bankowego lub płatniczego podatnika. Liczy się więc tak naprawdę data przelewu, ale zasadniczo reguła ta dotyczy tylko operacji krajowych. W przypadku zagranicznych podejście może być inne. Przy przelewach za pośrednictwem unijnych banków niemających siedziby czy oddziału w Polsce wpłata zostanie uznana za dokonaną w dniu obciążenia rachunku podatnika tylko wtedy, gdy dotrze na konto urzędu w ciągu jednego lub dwóch kolejnych dni roboczych. Gdy tak się nie stanie, urząd przyjmie, że nastąpiła dopiero w dniu, w którym została uznana na jego rachunku.
Czy rodzic lub małżonek przebywającego za granicą podatnika może złożyć za niego zeznanie i czy musi mieć do tego pełnomocnictwo? A jeśli tak, to czy należy je złożyć w urzędzie skarbowym wcześniej, czy też dopiero razem z PIT?
Podatnik może upoważnić każdą osobę fizyczną, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, aby podpisała za niego deklarację. Może to być członek rodziny. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku konieczne jest przygotowanie pełnomocnictwa szczególnego. Z jego treści musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności, np. podpisania deklaracji rocznej za podatnika, upoważniony jest pełnomocnik.
Pełnomocnictwo musi być złożone w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika. Można to zrobić przed wysłaniem deklaracji lub wraz z nią. W pierwszym przypadku najlepiej byłoby jeszcze raz dołączyć do zeznania kopię pełnomocnictwa.
A czy ktoś z rodziny może zapłacić PIT za podatnika, np. przelać pieniądze z własnego konta na rachunek urzędu skarbowego, zaznaczając oczywiście w tytule przelewu, za kogo dokonywana jest płatność?
Co do zasady podatnik ma obowiązek sam zapłacić PIT. Wtedy wygasa jego zobowiązanie podatkowe. W sytuacji gdy np. przelew jest realizowany przez inną osobę nie można wykluczyć, iż urząd skarbowy nie uzna tej wpłaty jako dokonanej przez podatnika i zwróci ją lub będzie żądał wyjaśnień. Podatnik musi być przygotowany na udowodnienie, że wpłacana kwota faktycznie pochodziła z jego środków, a osoba trzecia wyłącznie spełniła funkcję pośrednika. Niewykluczone, iż wyjaśnienie sprawy może zająć sporo czasu, dlatego w takim przypadku trzeba mieć odpowiednią dokumentację i dobrze opisać przelew – i to zarówno ten dla osoby trzeciej, która ma wpłacić podatek, jak i dla urzędu skarbowego.
Może to mieć znaczenie dla celów dowodowych i okazać się pomocne w wyjaśnianiu sprawy z urzędem skarbowym.