Do końca lutego pracodawca musi rozliczyć wszystkie przychody pracownika, także przyznane mu świadczenia rzeczowe, np. abonament medyczny. Są one opodatkowane według skali 18-proc. lub 32-proc.

Czy można nie rozliczać udziału w imprezach

Przedsiębiorca zorganizował dla pracowników w 2012 r. dwa spotkania integracyjne. Z prasy się dowiedział, że sądy administracyjne podważają stanowisko fiskusa, iż za udział pracowników w takich imprezach nie trzeba naliczać podatków. Czy może więc nie odprowadzać zaliczek na podatek z tego tytułu?

Czy wartość świadczeń oblicza się według cen rynkowych

Reklama

Przedsiębiorca zastanawia się, jak powinien jako płatnik obliczyć za pracownika przychód z tzw. nieodpłatnych świadczeń. Czy powinien go odnieść do ceny rynkowej danej rzeczy, czy usługi?

Czy należy wykazać w PIT wykupiony pakiet medyczny

Przedsiębiorstwo finansuje wybranej grupie pracowników określone usługi medyczne. Czy nieodpłatny dostęp do lekarza wykraczający poza obowiązkowe badania z zakresu medycyny pracy powoduje, że pracownicy otrzymują przychód?

Czy trudność w wyliczeniu przychodu zwalnia z rozliczenia

Przedsiębiorca wykupił pakiet usług medycznych dla załogi. Ma problemy z comiesięcznym wyliczeniem przychodu z tego tytułu przypadającego na konkretnego pracownika. Czy wobec tego może nie odprowadzać bieżących zaliczek na PIT?

Czy udział w firmowych imprezach podlega PIT

W 2012 r. firma zorganizowała dla pracowników kilka spotkań o charakterze integracyjnym, na których oferowane były poczęstunek i inne atrakcje. Czy powinna jako płatnik odprowadzić za pracowników podatek od udziału w takich spotkaniach?

Czy można nie rozliczać bezpłatnych świadczeń

Firma się dowiedziała, że przepisy ustawy o PIT, które mówią, iż przychodem są nieodpłatne świadczenia, zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Czy wobec tego może ich nie stosować?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Nieodpłatne świadczenia trzeba wykazać w drukach PIT-11
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania