Osoby, które chcą, by pracodawca (płatnik) rozliczył je z fiskusem, muszą wystąpić do niego z wnioskiem w tej sprawie najpóźniej do 10 stycznia, czyli w najbliższy czwartek. Powinny to zrobić na formularzu PIT-12.
W takiej sytuacji pracodawca obliczy za nich podatek na druku PIT-40 i wyśle go do właściwego urzędu skarbowego. Inaczej tylko przekaże im oraz fiskusowi PIT-11, czyli informację o wysokości rocznego dochodu w danym zakładzie pracy (ma na to czas do końca lutego).
Ale uwaga – pracodawca może rozliczyć swojego pracownika tylko w przypadkach ściśle określonych w art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Warunkiem jest, aby podatnik – poza dochodami od płatnika – nie miał innych dochodów (z wyjątkiem tych, o których mówi art. 30–30c ustawy o PIT, czyli opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym) oraz nie korzystał z odliczeń od dochodu i od podatku. Odliczeniu będą podlegać tylko składki na ubezpieczenie społeczne potrącone przez płatnika w ciągu roku ze środków podatnika (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, pkt 2a, pkt 5 oraz art. 27b ustawy o PIT).
Pracownik, który chce być rozliczony przez pracodawcę, nie może też korzystać ani z możliwości łącznego opodatkowania z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Co ważne, takie obliczenie podatku jest traktowane na równi z zeznaniem rocznym złożonym przez podatnika. Osoby, które zamierzają skorzystać z tej możliwości, muszą jednak pamiętać o tym, że złożenie wniosku i obliczenie podatku przez pracodawcę nie zwalnia ich z obowiązku złożenia do urzędu skarbowego zeznania rocznego, jeśli uzyskali w ciągu roku np. dochody z najmu mieszkania opodatkowane ryczałtem. Wówczas konieczne będzie złożenie PIT-28.