Ministerstwo Finansów opublikowało dane, z których wynika, że w rozliczeniu za 2011 rok łączna kwota podatku przekazanego przez podatników organizacjom pożytku publicznego (OPP) wyniosła 457,5 mln zł. To o ponad 57 mln zł więcej niż rok wcześniej i ponad 100 mln zł niż dwa lata wcześniej.
Z informacji resortu wynika też, że w tym roku na przekazanie 1 proc. podatku zdecydowało się 11 166 578 podatników, co stanowi 43 proc. uprawnionych. Większość, bo 10 797 599 to ci, którzy rozliczają się według skali (składają więc PIT-36 i PIT-37), i ci, którzy uzyskują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane 19-proc. stawką podatku (rozliczają się na formularzu PIT-36L).
1 proc. podatku dla OPP / DGP
Resort wyliczył też, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2011 r. złożyli wniosek o przekazanie 1 proc. podatku, przeciętnie przekazali OPP kwotę 41 zł.
Agata Tomaszewska z Forum Darczyńców w Polsce, które zrzesza niektóre OPP, wskazuje na dobrą tendencję. Co rok liczba podatników, którzy przekazują 1 proc. swojego podatku, wzrasta, mimo że nadal jest to mniej niż połowa uprawnionych.
– Niewątpliwie świadomość obywateli dotycząca tego, jak może zostać spożytkowany 1 proc. podatku, znacznie wzrosła – twierdzi nasza rozmówczyni. Ekspert dodaje, że nie poszły za tym jednak ułatwienia formalne, od dawna rekomendowane przez organizacje pozarządowe. Agata Tomaszewska podkreśla, że nadal emeryci i renciści, za których zeznanie podatkowe wypełnia ZUS, nie mogą wskazać organizacji, której chcą przekazać 1 proc. podatku. Przy obecnych przepisach, aby to zrobić, musieliby podjąć się samodzielnego wypełnienia całego PIT, a to dla wielu osób jest zbyt dużym obciążeniem.