Przywilej przysługuje twórcom oraz artystom , czyli osobom, które korzystają z praw autorskich, a także tym, którzy przenoszą prawo do stosowania wynalazków. Nie ma znaczenia rodzaj umowy podpisanej z podatnikiem.

Przywilej korzystania z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów przysługuje podatnikom, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Dotyczy to w praktyce szerokiej grupy twórców, do których zalicza się osoby m.in. ze środowisk akademickich, filmowych, aktorskich, autorskich, producenckich, muzyków, plastyków, fotografików, dziennikarzy i tłumaczy. To oni wytwarzają utwory w rozumieniu prawa autorskiego. W praktyce jednak z podwyższonych kosztów mogą również korzystać inne osoby.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Czy umowa-zlecenie uprawnia do 50-proc. kosztów uzyskania przychodów

Czy spółka może uwzględnić podwyższone koszty od praw do wizerunku

Czy z wyższych kosztów może skorzystać pracownik zatrudniony w spółce

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznym wydaniu eDGP: Kto może korzystać z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów.