Wygrane podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, ale nie wykazuje się ich w zeznaniu rocznym.
Wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową jako przysporzenie w majątku podatnika są jego przychodem. Taki przychód nie jest jednak opodatkowany według skali podatkowej, lecz zryczałtowanym PIT w wysokości 10 proc. Taki podatek potrąca płatnik, tj. podmiot wypłacający nagrodę czy wygraną, i na tym kończy się rozliczenie z fiskusem. Podatnik nie ma obowiązku ujmowania tego typu świadczeń w rocznym zeznaniu podatkowym.
Istotne jest, że od zasady poboru 10-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361) przewiduje wiele wyjątków. I tak, zwolniona z opodatkowania jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową. Warunek jest jednak taki, że jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie może przekraczać 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT). W przeciwnym przypadku 10-proc. podatek zostanie potrącony od całości wygranej.