Wygrane podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, ale nie wykazuje się ich w zeznaniu rocznym.
Wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową jako przysporzenie w majątku podatnika są jego przychodem. Taki przychód nie jest jednak opodatkowany według skali podatkowej, lecz zryczałtowanym PIT w wysokości 10 proc. Taki podatek potrąca płatnik, tj. podmiot wypłacający nagrodę czy wygraną, i na tym kończy się rozliczenie z fiskusem. Podatnik nie ma obowiązku ujmowania tego typu świadczeń w rocznym zeznaniu podatkowym.
Istotne jest, że od zasady poboru 10-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361) przewiduje wiele wyjątków. I tak, zwolniona z opodatkowania jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową. Warunek jest jednak taki, że jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie może przekraczać 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT). W przeciwnym przypadku 10-proc. podatek zostanie potrącony od całości wygranej.

12 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Inne limitowane zwolnienie podatkowe odnosi się do wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych. Podatek dochodowy nie wystąpi, jeżeli jednorazowa wartość wygranych w takich grach regulowanych ustawą hazardową nie przekracza 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT). W przypadku gdy wygrane te przekraczają ustawowy próg, podlegają opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od całości wygranej.
Ponadto – bez względu na wysokość wygranej – w całości zwolnione z opodatkowania są wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach czy grach bingo pieniężne i fantowe (art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT).