Podstawą pełnienia obowiązków w zarządzie wspólnoty jest wybór, a nie umowa, dlatego otrzymywane wynagrodzenie należy zaliczyć do przychodów z innego źródła.
– Przychód ten nie może być zaliczony do żadnego z innych źródeł wskazanych w przepisach ustawy o PIT, w tym w szczególności do przychodów z działalności wykonywanej osobiście – mówi Agnieszka Sakowska, ekspert podatkowy w ECDDP. Wynagrodzenia tego nie można uznać za należność z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło.
Ponadto nie jest to także wynagrodzenie otrzymane przez osoby należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub innych organów stanowiących osób prawnych, gdyż wspólnota mieszkaniowa nie jest osobą prawną. Wykluczyć należy również uznanie wynagrodzenia za przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.