Organy podatkowe są zdania, że osoba rozliczająca przychód uzyskany na giełdzie papierów wartościowych, może odliczyć w PIT tylko te wydatki, które związane są bezpośrednio z zakupem.
Podatnicy, którzy w 2011 roku przeprowadzili transakcje na giełdzie papierów wartościowych, będą musieli rozliczyć się z urzędem skarbowym w deklaracji PIT-38. Ci, którzy uzyskali spory przychód, będą szukać sposobów na obniżenie ostatecznej kwoty do opodatkowania. Niestety rozliczenie kosztów innych niż poniesione na zakup danych akcji lub innych papierów wartościowych jest kontrowersyjne. W interpretacjach indywidualnych wydanych w ostatnich miesiącach organy podatkowe prezentują dość restrykcyjne stanowisko. Oznacza to, że inwestor, który będzie próbował odliczyć inne koszty niż te wyszczególnione w informacji PIT-8C wystawionej przez biuro maklerskie, bierze na siebie duże ryzyko przy ewentualnej kontroli fiskusa.
Jak mówi Hanna Pobudkiewicz, dyrektor biura rozliczeń Domu Inwestycyjnego BRE, w procesie weryfikacji urzędy skarbowe opierają się na dokumentach wystawianych przez instytucje finansowe.
W tych dokumentach są tylko koszty bezpośrednio związane z nabyciem akcji, tj. cena kupna papierów wartościowych oraz prowizja pobrana przez instytucję finansową za zrealizowaną transakcję.
Inwestorzy spierają się natomiast z fiskusem o tzw. koszty pośrednio związane z inwestycjami w akcje, które mogliby dodatkowo wykazać w rocznym zeznaniu PIT.

77 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Wątpliwości budzi rozliczenie w kosztach takich wydatków, jak np. książki o tematyce giełdowej, szkolenia z inwestycji giełdowych. Przepisy podatkowe odnoszą się tylko do tzw. kosztów bezpośrednich czy ceny zakupu akcji i oraz kosztów kredytu czy pożyczki na ich zakup. I na tym też skupia się fiskus.
W interpretacji indywidualnej z 18 sierpnia 2011 r. (nr IBPBII/2/415-657/11/MM) dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że przychód, jaki podatnik uzyskuje ze sprzedaży papierów wartościowych, może być pomniejszony jedynie o koszty związane z nabyciem tych papierów.
Według organu z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT jasno wynika, że od przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych odliczyć można wydatki poniesione na ich nabycie, ale dopiero w momencie uzyskania przychodu z ich zbycia. Kosztem nie będzie więc cena zakupu czasopism specjalistycznych.

Inwestor samodzielnie rozlicza transakcje z tytułu operacji giełdowych

Natomiast dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 21 września 2011 r. (nr IBPBII/2/415-744/11/MW) potwierdził, że do wydatków związanych z nabyciem papierów wartościowych zaliczyć można zakup usługi w postaci indywidualnej rekomendacji związanej z kupnem akcji oraz koszt spłaty odsetek od pożyczki otrzymanej od osoby fizycznej na zakup akcji. Kosztem będą jednak tylko odsetki, które dotyczą części pożyczki faktycznie wykorzystanej na zakup akcji. Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 38b ustawy o PIT. Do kosztów uzyskania przychodów ani do kosztów odpłatnego zbycia nie można jednak zaliczyć wydatków na zakup usługi w postaci indywidualnej rekomendacji dotyczącej trzymania akcji.

Do końca kwietnia należy rozliczyć dochód lub stratę z inwestycji w papiery wartościowe w zeznaniu podatkowym PIT-38