Dzięki znacznemu złagodzeniu wymogów, od których uzależnione jest prawo do ulgi na internet, będzie to możliwe. Kwota odliczana od dochodu tak jak dotychczas dotyczy wyłącznie wydatków związanych z użytkowaniem internetu, czyli nie odlicza się np. kosztów instalacji.

Nowością jest jednak to, że ulga przysługuje niezależnie od miejsca, w którym podatnik z internetu korzystał i formy dostępu do sieci. Oznacza to, że prawo do odliczenia mają podatnicy korzystający z internetu również poza miejscem zamieszkania. Ulga obejmuje zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu w domu poprzez stałe łącze czy bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym, jak również w kawiarence internetowej.

Warunkiem jest jedynie posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Zawierać one muszą: dane identyfikujące podatnika, dane sprzedającego usługę dostępu do internetu, rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).