Podatnik korzysta z mobilnego internetu. Ma też rachunki za usługę dostępu do sieci w kawiarenkach internetowych. Czy w rozliczeniu PIT za 2011 rok odliczy ulgę internetową?
Dzięki znacznemu złagodzeniu wymogów, od których uzależnione jest prawo do ulgi na internet, będzie to możliwe. Kwota odliczana od dochodu tak jak dotychczas dotyczy wyłącznie wydatków związanych z użytkowaniem internetu, czyli nie odlicza się np. kosztów instalacji.
Nowością jest jednak to, że ulga przysługuje niezależnie od miejsca, w którym podatnik z internetu korzystał i formy dostępu do sieci. Oznacza to, że prawo do odliczenia mają podatnicy korzystający z internetu również poza miejscem zamieszkania. Ulga obejmuje zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu w domu poprzez stałe łącze czy bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym, jak również w kawiarence internetowej.
Warunkiem jest jedynie posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Zawierać one muszą: dane identyfikujące podatnika, dane sprzedającego usługę dostępu do internetu, rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).