Małżonkowie składający dwa oddzielne zeznania z jednego komputera trafiają na problem z ich wysyłką. Resort finansów twierdzi, że nr IP nie ma jednak znaczenia.
Mąż i żona chcieli rozliczyć się oddzielnie i wysłać swoje zeznania roczne PIT za 2011 r. przez internet. Najpierw swoje zeznanie przesłała żona i nie miała żadnych problemów. Gdy jednak mąż, korzystając z tego samego komputera, wypełnił formularz i chciał go wysłać, system e-Deklaracje poinformował, że „podszywa się pod dane innego podatnika”. Podatnik nie wiedział więc, co zrobić w takiej sytuacji. Nie składał wspólnego zeznania z żoną, w formularzu wpisał jedynie swój PESEL, a nie żony.
Ministerstwo Finansów twierdzi, że podatnicy mogą wysłać z jednego komputera zeznania wielu osób.

Podatnik, który napotka na taki problem, powinien starać się go wyjaśnić w urzędzie skarbowym.

– IP komputera nie ma znaczenia. Należy tylko pamiętać, aby każda osoba zachowała dla siebie odrębne urzędowe potwierdzenie odbioru – wyjaśnia Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.
Ernest Frankowski, doradca podatkowy i menedżer w Deloitte, potwierdza, że na pewno źródłem opisanego problemu nie jest numer IP. Ekspert tłumaczy, że sposób składania e-deklaracji (w tym e-PIT) nie jest oparty w pełni na przeglądarce internetowej. Dlatego – w jego ocenie – jako źródła powstałego problemu nie można wskazać np. kwestii próby złożenia dwóch e-deklaracji w jednej sesji przeglądarki.
– Zakładając, że w opisywanej sytuacji podatnicy składali swoje e-deklaracje na formularzach niewymagających bezpiecznego e-podpisu, możliwe jest wskazanie innego wytłumaczenia – mówi Ernest Frankowski.
Wyjaśnia, że teoretycznie problem mógł się pojawić, gdy w roku ubiegłym podatnicy rozliczali się wspólnie jako małżonkowie. Wysyłając zeznanie w roku bieżącym, rozliczając się rozdzielnie i bez użycia bezpiecznego e-podpisu, musieli więc przejść przez proces identyfikacji (autentykacji) oparty na ich danych osobistych oraz kwocie zobowiązania w ubiegłego roku. Innymi słowy musieli wpisać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL i kwotę przychodu z zeznania za 2010 r. Ernest Frankowski stwierdza, że nie można wykluczyć, że mechanizm identyfikacji (autentykacji) po stronie systemu e-deklaracji ma teraz problem z rozpoznaniem takiego podatnika. W tym roku rozlicza się samodzielnie, a podał dane o przychodzie ze wspólnego zeznania z małżonkiem.
– To z kolei tłumaczyłoby komunikat zwrotny systemu sugerujący podszywanie się pod innego podatnika – mówi Ernest Frankowski.
DGP przypomina
E-zeznanie roczne trzeba podpisać
Podatnicy mogą użyć e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem lub podać po prostu pięć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz kwotę przychodu z zeznania za 2010 r.