Osoby, które zawarły związek małżeński 1 stycznia 2011 r., mogą rozliczyć się preferencyjnie. Ślub zawarty po tej dacie nie pozwoli złożyć wspólnego PIT za 2011 rok.
Reklama
Skutki podatkowe zawarcia małżeństwa w praktyce wystąpią dopiero w drugim roku jego trwania. Z reguły za rok, w którym podatnicy wzięli ślub, nie będą mogli jeszcze rozliczyć się wspólnie. Marzena Rączkiewicz, kierownik zespołu księgowości w Rödl & Partner tłumaczy, że jednym z warunków wspólnego rozliczenia jest to, aby małżeństwo oraz wspólność majątkowa istniały przez cały rok.
Małżonkowie chcąc skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów za 2011 r., musieli zawrzeć małżeństwo najpóźniej 1 stycznia 2011 r. W innym przypadku będą mogli złożyć wspólny PIT dopiero za rok 2012.
Łączne opodatkowanie dochodów małżonków od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Każdego roku z takiej możliwości korzysta blisko 10 mln podatników.
– Trudno się temu dziwić, gdyż z tą formą rozliczenia związane są wymierne korzyści finansowe oraz mniejsze formalności, tj. tylko jeden formularz – wymienia Marzena Rączkiewicz.
Podstawową korzyścią wspólnego rozliczenia jest zmniejszenie wpłaty fiskusowi. Małżonkowie obliczają podatek w podwójnej wysokości PIT obliczonego od połowy ich łącznych dochodów. Podatek obliczony od wspólnych dochodów może być niższy od łącznego podatku zapłaconego przez oboje małżonków odrębnie.
Dodaje, że największą korzyść ze wspólnego opodatkowania można osiągnąć, gdy żona lub mąż nie uzyskiwał dochodów, albo gdy jeden z małżonków osiągał dochody opodatkowane według 18-proc. stawki, a drugi – 32 proc.

98 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

– Oznacza to możliwość skorzystania z dwóch kwot zmniejszających podatek oraz ewentualne obniżenie stawki PIT, w przypadku gdy jeden z małżonków osiąga niskie dochody – podkreśla ekspert z Rödl & Partner.
Wspólne rozliczenie nie ma zastosowania, gdy chociażby jeden z małżonków rozliczał się według 19-proc. stawki podatku liniowego lub gdy miały do niego zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (wyjątkiem jest najem lub dzierżawa prywatna, czyli niezwiązana z prowadzoną działalnością) lub ustawy o podatku tonażowym.