Osoby, które zawarły związek małżeński 1 stycznia 2011 r., mogą rozliczyć się preferencyjnie. Ślub zawarty po tej dacie nie pozwoli złożyć wspólnego PIT za 2011 rok.
Skutki podatkowe zawarcia małżeństwa w praktyce wystąpią dopiero w drugim roku jego trwania. Z reguły za rok, w którym podatnicy wzięli ślub, nie będą mogli jeszcze rozliczyć się wspólnie. Marzena Rączkiewicz, kierownik zespołu księgowości w Rödl & Partner tłumaczy, że jednym z warunków wspólnego rozliczenia jest to, aby małżeństwo oraz wspólność majątkowa istniały przez cały rok.
Małżonkowie chcąc skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów za 2011 r., musieli zawrzeć małżeństwo najpóźniej 1 stycznia 2011 r. W innym przypadku będą mogli złożyć wspólny PIT dopiero za rok 2012.