PIT 2011: Do 16 stycznia resort pracy powinien opublikować kolejny wykaz organizacji pożytku publicznego wraz z ich kontami bankowymi.
Numery kont bankowych organizacji pożytku publicznego (OPP) przeznaczone do wpłat 1 proc. podatku są zbierane przez urzędy skarbowe. Następnie za pośrednictwem Ministerstwa Finansów trafiają do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i zamieszczane są w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania wpłat jednoprocentowych.

10,1 mln podatników przekazało 1 proc. PIT w rozliczeniu za 2011 rok

Anna Mazgal, ekspert z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, zwraca uwagę, że organizacje pożytku publicznego, które zmieniały numer konta bankowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy, albo takie, które uzyskały ten status do 30 listopada 2011 r., powinny przekazać dane bankowe swojemu urzędowi skarbowemu. Jeśli tego nie zrobią, w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1 proc. za rok 2011 opublikowanym 15 stycznia 2012 r. będą figurować nieaktualne dane.
– Błąd ten będzie można skorygować do 31 stycznia, ale to opóźni dotarcie prawidłowej informacji do podatników o miesiąc, bo kolejna, uzupełniona wersja wykazu opublikowana zostanie 15 lutego. Tego dnia w wykazie znajdą się też informacje o organizacjach, które uzyskały ten status do 30 listopada 2011 r. – stwierdza Anna Mazgal.
Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy podkreśla, że jeśli organizacja zauważy w wykazie nieścisłości, do końca lutego powinna zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemne zastrzeżenie co do poprawności numeru rachunku bankowego.

400,2 mln zł dostały OPP z rozliczenia PIT za 2011 rok

– Ostateczna wersja wykazu OPP uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku, publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS do 15 marca – przypomina Maciej Cichański.
Po tym terminie, pod rygorem utraty środków z tytułu 1 proc., organizacje nie mogą już zmieniać numerów rachunków bankowych, chyba że zmiana taka nastąpi z przyczyn od nich niezależnych (np. zmiana sytemu w banku).
Maciej Cichański ostrzega, że organizacja, która nie dokona zgłoszenia numeru rachunku bankowego lub go nie zaktualizuje, może ponieść dotkliwe konsekwencje. Naczelnik urzędu skarbowego odstąpi od przekazania na jej rzecz wpłat jednoprocentowych.

109 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Warto przypomnieć, że organizacja, która chce otrzymać środki z 1 proc. podatku, musi na 30 listopada roku podatkowego mieć status organizacji pożytku publicznego oraz zostać wpisana do wykazu prowadzonego przez MPiPS. Wykaz ten jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej: www.mpips.gov.pl/ BIP do 15 grudnia.