Pracownik musi się rozliczyć samodzielnie PIT 2011 – mimo wystawienia przez pracodawcę formularza PIT-40 – gdy uzyskał w ciągu roku dochód z innych źródeł.
Jednym z warunków rozliczenia przez zakład pracy jest brak innych dochodów opodatkowanych skalą, co podatnik musiał oświadczyć we wniosku PIT-12 składanym pracodawcy przed 10 stycznia. Może się jednak zdarzyć, że pracownik po prostu zapomniał o uzyskanym dochodzie z innego źródła np. w związku z wykonaną w ubiegłym roku umową-zleceniem.
Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy prowadzący kancelarię Initium, tłumaczy, że na wniosek pracownika pracodawca zobowiązany jest przygotować i przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu PIT-40 w oparciu o posiadane informacje. To, że pracownik poza wynagrodzeniem u danego pracodawcy otrzymywał również inne dochody (np. z umowy-zlecenia), wyłącza możliwość wnioskowania o przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego przez pracodawcę.