Nieuczciwym podatnikom w tym roku grożą wyższe kary grzywny, ale czyny zabronione częściej będą kwalifikowane jako wykroczenie.
Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2012 r. do 1500 zł (z 1386 zł w roku ubiegłym) ma istotne skutki na gruncie odpowiedzialności karnej skarbowej. Wskaźnik ten wpływa na wielkość grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, a także stanowi podstawę do rozróżnienia niektórych wykroczeń od przestępstw.

Wyższe kary