Termin przedawnienia zobowiązania w zryczałtowanym PIT od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (obowiązującego do końca 2006 r.) liczony jest od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (14 dni od dokonania odpłatnego zbycia). Nie zależy więc od złożenia oświadczenia o korzystaniu ze starej ulgi mieszkaniowej. To wnioski z najnowszej interpretacji ogólnej ministra finansów.
To dobra wiadomość dla podatników. Niektóre sądy administracyjne orzekały bowiem – jak informowaliśmy w „DGP” nr 244 z grudnia 2010 r. – że u podatnika, który skorzystał ze starej ulgi mieszkaniowej i nie wydał wszystkich pieniędzy w ciągu dwóch lat na inny cel mieszkaniowy, zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 7 zamiast 5 latach. Minister finansów przyjął korzystne stanowisko dla podatników. Termin przedawnienia to 5 lat.
Według ministra dla stwierdzenia, czy nastąpiło przedawnienie istotne znaczenie ma określenie terminu płatności podatku. Termin ten należy liczyć od upływu 14 dnia od odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
Przypomnijmy, że ulga mieszkaniowa obowiązująca w ustawie o PIT do końca 2006 r. i mająca zastosowanie przy zbyciu nieruchomości (nabytych do 31 grudnia 2006 r.) do końca 2011 r. polega na tym, że podatnik unika PIT od przychodu ze sprzedaży mieszkania lub domu, jeśli złoży w skarbówce oświadczenie, że w ciągu dwóch lat wyda te pieniądze na inny cel mieszkaniowy. Gdy w tym czasie nie uda się wydać całej sumy, od pozostałej kwoty trzeba zapłacić 10-proc. podatek.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 27 grudnia 2011 r. (nr DD9/033/297/BRT/SKT/2011/DD-466).