Termin przedawnienia zobowiązania w zryczałtowanym PIT od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (obowiązującego do końca 2006 r.) liczony jest od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (14 dni od dokonania odpłatnego zbycia). Nie zależy więc od złożenia oświadczenia o korzystaniu ze starej ulgi mieszkaniowej. To wnioski z najnowszej interpretacji ogólnej ministra finansów.
To dobra wiadomość dla podatników. Niektóre sądy administracyjne orzekały bowiem – jak informowaliśmy w „DGP” nr 244 z grudnia 2010 r. – że u podatnika, który skorzystał ze starej ulgi mieszkaniowej i nie wydał wszystkich pieniędzy w ciągu dwóch lat na inny cel mieszkaniowy, zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 7 zamiast 5 latach. Minister finansów przyjął korzystne stanowisko dla podatników. Termin przedawnienia to 5 lat.
Według ministra dla stwierdzenia, czy nastąpiło przedawnienie istotne znaczenie ma określenie terminu płatności podatku. Termin ten należy liczyć od upływu 14 dnia od odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.