Do skarbówki wpływają pierwsze podania o odzyskanie nadpłaty podatku od zbycia gruntu, którego nie objęła ulga meldunkowa.
Na razie 42 wnioski o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły do wszystkich urzędów skarbowych. Chodzi o PIT zapłacony od gruntu związanego ze sprzedawaną nieruchomością, która była objęta ulgą meldunkową. To skutek kwietniowego rozstrzygnięcia NSA (sygn. akt II FPS 3/11) – potwierdziły to wszystkie, czyli 16, izby skarbowe.

Ziemia też bez podatku

Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą z 2 kwietnia 2012 r. (o czym pisaliśmy w DGP nr 66 z 2012 r.) wskazał, że ulga meldunkowa obejmuje nie tylko przychody z odpłatnego zbycia budynku, jego części lub udziału w takim budynku, lecz także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony.
Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy przypomina, że ulgę meldunkową przewidywały przepisy ustawy o PIT obowiązujące w 2007 i 2008 r. Mają one nadal zastosowanie przy zbyciu nieruchomości nabytych w tym okresie.
– Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie podatnika na pobyt stały w zbywanym budynku lub lokalu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz terminowe złożenie oświadczenia o uldze do urzędu skarbowego – dodaje Anna Raca z Izby Skarbowej w Szczecinie.
Problem w tym, że organy podatkowe twierdziły, że ulga ma zastosowanie tylko do przychodów ze zbycia nieruchomości. Od gruntu należy zapłacić 19-proc. PIT. Z takim podejściem nie zgadzało się wiele wojewódzkich sądów administracyjnych. W końcu sprawą zajął się NSA, orzekając na korzyść podatników. W konsekwencji osoby, które zapłaciły podatek od gruntu, teraz mogą się starać o odzyskanie nadpłaty.

Składane dokumenty

Podatnicy zdają sobie sprawę z tych uprawnień i zaczynają domagać się zwrotu PIT. Na razie robią to dość nieśmiało. Z danych Barbary Szalińskiej z Izby Skarbowej w Gdańsku wynika, że do urzędów woj. pomorskiego wpłynęło 7 wniosków o zwrot PIT za grunt związany z nieruchomością, która była objęta ulgą meldunkową. Najwięcej podań zanotowali urzędnicy z woj. dolnośląskiego i lubelskiego – po 13. W innych regionach Polski takie wnioski występują sporadycznie.
– W woj. świętokrzyskim nie wpłynęły wnioski dotyczące omawianego zwrotu – stwierdza Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach. Podobnie jest w woj. wielkopolskim.

10 województw zanotowało wnioski o zwrot PIT od gruntu przy uldze meldunkowej

Elżbieta Rabczak z Izby Skarbowej w Rzeszowie ma informacje, że w 30-proc. urzędów woj. podkarpackiego podatnicy pytali o możliwość odzyskania PIT od gruntu.Jest sporo problemów

Po podpisaniu aktu notarial- nego o sprzedaży nieruchomości podatnicy często zgłaszają się do urzędu skarbowego. Z obserwacji Agnieszki Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi wynika, że takie osoby mają problemy z rozstrzygnięciem, które przepisy podatkowe ich dotyczą. Przy rozstrzyganiu przepisów kierują się przede wszystkim datą sprzedaży nieruchomości, a nie datą jej nabycia.
Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Skarbowej w Opolu podaje, że pytania w sprawie korzystania z ulgi meldunkowej dotyczą m.in. dokumentowania okresu zameldowania, zakresu ulgi – czy dotyczy podatnika, czy małżonków, składania oświadczeń czy formularzy.
– Problemy z korzystaniem z ulgi meldunkowej pojawiały się sporadycznie. 60 proc. małopolskich urzędów skarbowych zaraportowało brak związanych z tą ulgą problemów. Pozostałe urzędy potwierdziły, że problemy pojawiały się bardzo rzadko – ocenia Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie.
Z danych Marty Szpakowskiej z Izby Skarbowej w Lublinie wynika, że dotychczas podatnicy nie zwracali się do urzędów skarbowych woj. lubelskiego z pytaniami o ulgę meldunkową.

Pojawiają się błędy

Skutkiem wątpliwości podatników co do korzystania z ulgi meldunkowej są błędy przy wykazywaniu tego zwolnienia. Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie przyznaje, że w jednym ze stołecznych urzędów częstą pomyłką było składanie przez podatników oświadczenia o skorzystaniu z ulgi mieszkaniowej dla nieruchomości nabytej w latach 2007 – 2008 zamiast oświadczeń o korzystaniu z ulgi meldunkowej.
Z kolei Bartosz Chojnacki z Izby Skarbowej we Wrocławiu zwraca uwagę, że podatnicy nie wiedzą, jak liczyć okres zameldowania potrzebny do uniknięcia PIT.
– Problemy dotyczą najczęściej przekroczenia terminu do złożenia oświadczenia o korzystaniu z ulgi meldunkowej – dorzuca Michał Kasprzak z Izby Skarbowej w Katowicach.
Zdarzały się przypadki braków formalnych, czyli np. braku daty sprzedaży czy numeru aktu notarialnego. Według Renaty Kostowskiej z Izby Skarbowej w Olsztynie podatnicy mają trudności z odrębnym rozliczaniem dochodu ze sprzedaży gruntu i budynku, gdyż w aktach notarialnych podawana jest zazwyczaj jedna cena, bez wyszczególnienia ceny za grunt i budynek lub lokal. Podobne kłopoty miały osoby rozliczające zbycie nieruchomości w woj. lubuskim. Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze zwraca uwagę, że wysokość udziału w gruncie – bez znajomości powierzchni całej nieruchomości, w której znajduje się dany lokal – nie pozwala wyliczyć w metrach kwadratowych powierzchni gruntu przynależącego do danego mieszkania.