Złożenie zeznań rocznych e-PIT za 2011 r. będzie prostsze niż w latach poprzednich. Udostępnienie modułu do wysyłania e-PIT pozwoli podatnikom na wypełnienie zeznania rocznego w programie, a następnie przekazanie go przez internet do urzędu skarbowego.
Podatnicy będą mogli wysyłać e-PIT bezpośrednio z programów wspomagających rozliczenia. To samo dotyczy e-deklaracji.
Ministerstwo Finansów uruchomiło już środowisko testowe dla systemu e-Deklaracje. Jest ono skierowane do producentów oprogramowania. Po wdrożeniu do swoich programów rozliczeniowo-księgowych aplikacji do e-deklaracji będą mogli uaktualnić swoje oprogramowanie lub poszerzyć ofertę m.in. o e-PIT.
W obecnym roku funkcjonowały już firmy, które dawały program pomagający rozliczyć się z fiskusem za 2010 r. oraz umożliwiały wysłanie PIT bezpośrednio z programu. Było ich jednak niewiele. W efekcie podatnicy musieli dane z programu przenosić do formularza interaktywnego albo uruchamiać aplikację desktopową, którą udostępniało Ministerstwo Finansów. W 2012 r. takich programów może być więcej. Producenci oprogramowania wspomagającego e-rozliczenia (dotyczy to również e-deklaracji VAT, CIT, PCC) mogą sprawdzić, jak ich program działa i już wkrótce zaoferować go użytkownikom. Przypomnijmy, że okres rozliczeń za 2011 r. na dobre zaczyna się zazwyczaj w połowie lutego (do końca lutego pracodawcy muszą przekazać pracownikom informacje PIT-11). Producenci mają więc jeszcze trochę czasu na testy.
Udostępnienie modułu do wysyłania e-PIT pozwoli podatnikom na wypełnienie zeznania rocznego w programie, a następnie przekazanie go przez internet do urzędu skarbowego.

Podatnicy za 2011 r. będą mogli przesłać formularze e-PIT

W dalszym ciągu będzie można też korzystać z formularzy interaktywnych. Wystarczy pobrać odpowiedni druk PIT ze strony MF lub strony e-deklaracje.gov.pl, wypełnić go, podpisać i przesłać fiskusowi.
Przypomnijmy, że w rozliczeniu za 2011 r. zostały nieco zmodyfikowane formularze podatkowe.

Wśród deklaracji, które fiskus może otrzymać drogą elektroniczną, są: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Podatnik będzie mógł wybrać identyfikator podatkowy – NIP lub PESEL. W rozliczeniach za poprzednie lata trzeba było obowiązkowo podać NIP.