Osoby zatrudnione na umowę o pracę w 2011 r., które wraz z nowym rokiem zamierzają przejść na samozatrudnienie i świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, będą mogły stosować liniową stawkę PIT. Nie wybiorą jednak ryczałtu.
Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w Ożóg i Wspólnicy tłumaczy, że art. 9a ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) umożliwia byłemu pracownikowi zakładającemu działalność gospodarczą korzystać z podatku liniowego już od następnego roku podatkowego, nawet jeżeli zakres czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy będzie pokrywał się z zakresem prowadzonej firmy.
Nieco inaczej wygląda sytuacja pracownika przechodzącego na samozatrudnienie, który chciałby dochód z firmy opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym.
– Pracownik, który chce na rzecz byłego pracodawcy świadczyć w ramach działalności gospodarczej usługi pokrywające się z zakresem obowiązków pracowniczych, musi odczekać pełny rok podatkowy, aby móc korzystać z ryczałtu – podkreśla nasza rozmówczyni.
Oznacza to, że taka osoba będąca pracownikiem w 2011 r. przechodząc na samozatrudnienie, może być opodatkowana ryczałtem dopiero od 2013 r.
Dominika Dragan-Berestecka wskazuje, że ograniczenie to wynika z art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Warto wskazać, że zróżnicowanie to wzięło się stąd, że ubiegłoroczna zmiana ustawy o PIT dopuszczająca stosowanie podatku liniowego dla samozatrudnionych świadczących usługi dla byłych pracodawców w ramach działalności gospodarczej nie pociągnęła za sobą zmiany ustawy o ryczałcie.