Podatnicy, którzy w 2011 roku rozliczali się z fiskusem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, najpóźniej 31 stycznia 2012 r. będą musieli złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-28. Obowiązek ten dotyczy ryczałtowców uzyskujących przychody zarówno z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i z najmu.
Podatnicy ryczałtu muszą do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie, złożyć zeznanie o wysokości przychodów, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zatem ostatnim dniem na złożenie PIT-28 za 2011 rok będzie wtorek – 31 stycznia 2012 r. Takie zasady wynikają z przepisów. Zeznanie PIT-28 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika. Nie musi to być ten sam adres, pod którym podatnik jest zameldowany. O tym warto pamiętać.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Potrzebnych formularzy

Wypełnienia krok po kroku zeznania PIT-28

Obliczania przychodów z działalności gospodarczej

Znajdziesz również wypełniony wzór zeznania PIT-28 za 2011 rok

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć przychody z działalności opodatkowane ryczałtem w PIT-28 za 2011 rok.