Kto hoduje rośliny ozdobne na działce, a nie w szklarni lub tunelu foliowym, nie płaci podatku od dochodu z ich sprzedaży, tylko podatek rolny – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Podatniczka, która o to spytała, hoduje kwiaty na parceli budowlanej należącej do męża, a następnie je sprzedaje. W kwietniu 2020 r. złożyła z tego tytułu PIT-36. Teraz jednak powzięła wątpliwość, czy postąpiła prawidłowo, skoro ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej. Wyjątkiem są przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT), do których zalicza się: uprawy w szklarniach i tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni oraz uprawy roślin in vitro (art. 2 ust. 3).
Natomiast w świetle art. 2 ust. 2 jednym z rodzajów działalności rolniczej jest wytwarzanie produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw.
Po przeanalizowaniu przepisów podatniczka doszła do wniosku, że skoro uprawia kwiaty na działce, pod gołym niebem, to jej działalność powinna być traktowana jako rolnicza i objęta podatkiem rolnym.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że hodowla roślin ozdobnych stanowi dział specjalny produkcji rolnej tylko wtedy, gdy odbywa się w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 mkw lub w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 mkw (art. 2 ust. 3 ustawy o PIT). Skoro więc podatniczka uprawia kwiaty na gruncie, to powinna rozliczać podatek rolny, a nie PIT – stwierdził fiskus.
Na marginesie dodał, że nawet nie każda uprawa w szklarniach ogrzewanych bądź tunelach foliowych jest działem specjalnym produkcji rolnej. Artykuł 2 ust. 3a mówi bowiem, że nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, których rozmiar nie przekracza wielkości określanych corocznie przez ministra finansów. Na 2020 r. zostały one określone w załączniku do rozporządzenia MF z 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2420). Z rozporządzenia wynika, że norma szacunkowa dochodu rocznego dla uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych o wielkości powyżej 25 mkw wynosi 12 zł z metra kwadratowego.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 sierpnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3. 4011.378.2020.1.AWO