Gdy litery w imieniu lub nazwisku podatnika nie występują w polskim alfabecie, może pojawić się kłopot ze złożeniem zeznania przez system e-Deklaracje.
Trzeba użyć dokładnie tych znaków, które wpisał urzędnik przy nadawaniu numeru identyfikacji podatkowej (PESEL lub NIP). A urzędnicy nie zawsze wpisują oryginalne litery, niewystępujące w polskim alfabecie, takie jak np. á, ä, ö, é.
Z takim problemem spotykają się biura rachunkowe i doradcy podatkowi, gdy rozliczają podatników, którzy nie mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT, bo nie mają płatników na terytorium Polski i w związku z tym nie dostali typowej informacji PIT-11. Dotyczy to zarówno cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce, jak i Polaków świadczących usługi za granicą. Muszą oni sami rozliczyć się z podatku w naszym kraju. Zazwyczaj robią to za pomocą systemu e-Deklaracje.
Reklama
System ten wykorzystuje do weryfikacji podatnika numer PESEL albo NIP, imię, nazwisko, datę urodzenia, kwotę przychodu z poprzedniego roku, a jeżeli podatnik nie uzyskał w poprzednim roku przychodu do opodatkowania w Polsce, wskazuje się wartość „0” .
Problem pojawia się, gdy imiona lub nazwisko zawierają niepolskie litery, np. á, ä, ö, é.
Jeżeli przy rejestracji takiego podatnika urzędnik wpisał obce znaki prawidłowo, to wystarczy przy sporządzaniu zeznania przestawić klawiaturę na odpowiedni język lub przekleić właściwy znak np. z internetu.
− Gorzej, jeżeli przy nadawaniu numeru identyfikacji podatkowej (PESEL lub NIP) urzędnik wpisał dane do systemu teleinformatycznego w inny sposób, z pominięciem niepolskich liter − mówi Michał Rodak, doradca podatkowy z Grant Thornton.
Wówczas – jak wskazuje ekspert − podczas składania zeznań za pomocą e-Deklaracje pojawia się problem z wysyłką.
Ekspert dodaje, że często wpisane litery nie odpowiadają tym, które były wskazane w dokumentach składanych w celu uzyskania NIP/PESEL. Jako przykład podaje podatnika, który wskazał w zgłoszeniu swoje imię Slavomir. Podatnik ten nie mógł złożyć swojego zeznania przez e-Deklaracje, ponieważ okazało się, został zarejestrowany jako Slawomir.
− Podatnik ten otrzymywał ciągle negatywny wynik weryfikacji zeznania w platformie e-Deklaracje, a to skutkowało brakiem możliwości skutecznego złożenia zeznania podatkowego – mówi Michał Rodak.