Przedsiębiorcy rozliczający się według skali muszą wpisać numer NIP, aby przy wypełnianiu elektronicznego zeznania PIT-36 pojawił się załącznik PIT/B – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Z problemem zgłosił się nasz czytelnik. Skarżył się, że w elektronicznej wersji deklaracji PIT-36 za 2019 r., po wpisaniu do poz. 445 liczby dołączanych załączników PIT/B, załącznik ten nie pojawia się. A bez tego nie wczytują się dane z PIT/ B do zeznania PIT-36.
Załącznik PIT/B to informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej.
O ustosunkowanie się do tego problemu poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. W odpowiedzi resort wyjaśnił, że aby wypełnić załącznik PIT/B, należy najpierw podać w PIT-36 identyfikator podatkowy, czyli NIP (wypełniona musi być przynajmniej poz. 1), a dopiero potem podać liczbę załączników PIT/B w pozycji 445.
W tym roku interaktywne wersje PIT-36 i PIT-36L pojawiły się na stronie Ministerstwa Finansów bardzo późno, dopiero 3 marca. Narzekali na to podatnicy oraz biura rachunkowe.
Odniósł się do tego wiceminister finansów Tomasz Słaboszowski w odpowiedzi z 6 marca br. na interpelację poselską (nr 2435). Tłumaczył, że opóźnienie powstało z przyczyn technicznych. Zapewnił, że zeznania PIT-36 i PIT-36L złożone w wersji elektronicznej będą obsługiwane w urzędach skarbowych priorytetowo.
Resort zachęca do składania zeznań elektronicznie szczególnie teraz, gdy istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się korona wirusa. W komunikacie opublikowanym na stronach MF resort ostrzegł, że w urzędach skarbowych mogą zostać wprowadzone ograniczenia dostępu. „Obsługa klientów może być prowadzona tylko na salach obsługi podatnika, a liczba osób przebywających jednocześnie w urzędzie ograniczona przez ochronę” – napisało MF.
Dodało, że działania będą dostosowane do warunków lokalowych i organizacyjnych poszczególnych urzędów skarbowych.