Usługa Twój e-PIT, która znacząco ułatwia rozliczanie się z fiskusem, od 15 lutego 2020 r. zostanie uzupełniona o nowe formularze PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Podatnikom prościej będzie wykazać ulgę na dzieci.

PIT przez internet można rozliczać od ponad 10 lat, wprowadzona w 2019 r. usługa Twój e-PIT to krok dalej. Podatnik dzięki niej nie musi głowić się, jakie dane należy wpisać w konkretnych rubrykach. Na portalu podatki.gov.pl znajdzie swój PIT wypełniony już przez skarbówkę. Po zalogowaniu się może przejrzeć wprowadzone dane, zaakceptować je, skorygować albo odrzucić. Nawet jeśli nie zrobi nic, nie zostanie ukarany za brak rozliczenia - formularz będzie uważany za złożony w takiej formie, w jakiej przygotowała go skarbówka.

Usługa nie jest jeszcze doskonała. Po pierwsze, podatek za 2018 r. mogli z jej pomocą rozliczać tylko składający PIT-37 (czyli np. zatrudnieni na etacie lub zleceniu), PIT-38 (osiągający przychody kapitałowe) i PIT-OP (to druk dla emerytów i rencistów, których rozliczenia sporządził ZUS, ale chcą wskazać organizację pożytku publicznego, na którą przekażą 1 proc. podatku). Możliwości takiego rozliczania nie mieli np. prowadzący działalność gospodarczą, którzy corocznie wypełniają formularz PIT-36.

Po drugie, zeznania podatkowe udostępniane w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane wyłącznie na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową. Fiskus może nie wiedzieć np. o wszystkich ulgach, jakie nam przysługują – w takiej sytuacji podatnicy chcący skorzystać z preferencji muszą sami uzupełniać roczne zeznanie.

15 lutego 2020 r. zacznie się termin na składanie PIT za 2019 r. Tego dnia Twój e-PIT zacznie udostępniać nowe funkcjonalności. Jedną z nich będzie automatyczne uwzględnienie ulgi na dzieci. Dotąd fiskus ujmował ją w przygotowywanych przez siebie PIT-ach tylko wtedy, gdy podatnik korzystał z niej rok wcześniej, a jego dziecko nie ukończyło 18. roku życia. W konsekwencji ulga nie była automatycznie uwzględniania, jeżeli podatnikowi dziecko urodziło się w ostatnim roku, lub jest już pełnoletnie, ale studiuje i pozostaje na utrzymaniu rodziców. Ten mankament zostanie rozwiązany dzięki zintegrowaniu usługi Twój e-PIT z zewnętrznymi rejestrami, m.in. PESEL oraz szkolnictwa wyższego.

"Te zmiany będą funkcjonować już w rozliczeniach za 2019 rok" – zapowiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową dyrektor departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów Dariusz Aniećko.

Rozszerzy się też krąg podatników uprawnionych do korzystania z usługi Twój e-PIT. Poza dotychczasowymi formularzami PIT-37, PIT-38 i PIT-OP, w ten sposób będzie można złożyć PIT-36 (dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą), PIT-36L (dla przedsiębiorców płacących podatek liniowy) oraz PIT-28 (dla ryczałtowców).

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2019 r. z usługi skorzystało 6 622 910 podatników rozliczających PIT-37, 149 822 zobowiązanych do złożenia PIT-38 oraz 95 946 składających formularz PIT-OP.

Przypominamy, z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. należy rozliczyć się do 30 kwietnia 2020 r.