Nowy wzór informacji PIT-11 będzie uwzględniać wprowadzoną od sierpnia br. preferencję dla młodych, a inne formularze – obowiązującą od października nową kwotę zmniejszającą podatek.
Wynika tak z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia w sprawie niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji dotyczących PIT.
Konieczność dostosowania wzorów jest związana m.in. z nowelizacją z 4 lipca br. (Dz.U. poz. 2237). Wprowadziła ona od sierpnia br. zwolnienie z PIT dla osób do 26 lat. W tym roku (od sierpnia do grudnia) zwolniony jest przychód do 35 636,67 zł, a od 2020 r. będzie to kwota 85 528 zł.
Nowy formularz rocznej informacji PIT-11 umożliwi płatnikom wykazanie dochodów zwolnionych z tego tytułu. Dzięki temu podatnicy, którzy są zatrudnieni u co najmniej dwóch pracodawców (zleceniodawców), będą mogli sprawdzić przy rozliczeniu rocznym, czy nie doszło do przekroczenia limitu zwolnienia. Każdy płatnik bowiem stosuje go tylko w odniesieniu do wynagrodzenia, które sam wypłaca. W efekcie podatnik zatrudniony w kilku miejscach może w trakcie roku wykorzystać zwolnienie wielokrotnie, ale potem przy rozliczeniu rocznym musi to skorygować.
Zmodyfikowana zostanie też treść oświadczeń składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek (PIT-2, PIT-2A i PIT-3). Będą one uwzględniać zmianę kwoty zmniejszającej podatek (525, 12 zł). Wynika to z innej nowelizacji – z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835). Obniżyła ona od 1 października 2019 r. stawkę PIT z 18 proc. do 17 proc., a jednocześnie zmieniła też kwotę zmniejszającą podatek. Nowe rozporządzenie wejdą w życie od 2020 r., z tym że nowy wzór:
  • PIT–11 – będzie stosowany do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2019 r.,
  • oświadczeń (PIT-2, PIT-2A i PIT-3) – będzie stosowany do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie PIT – w konsultacjach