Zwolnienie z podatku przysługuje wtedy, gdy premię dostaje nabywca towarów, a więc np. sklep, a nie jego pracownik, który wpływa na decyzje zakupowe – wynika z wyroku NSA.
Chodzi o zwolnienie z podatku dla nagród związanych ze sprzedażą premiową. Mówi o nim art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Ulga jest możliwa, jeśli wartość nagrody nie przekracza 2 tys. zł.
Spór o możliwość skorzystania z tego zwolnienia toczyła firma zajmująca się dystrybucją mrożonek. Zauważyła ona, że osobami mającymi realny wpływ na decyzje zakupowe klientów są kierownicy sklepów i hurtowni, menedżerowie restauracji i kucharze. Postanowiła więc, że nagrody za zakupy będzie przyznawała właśnie im. Dystrybutor mrożonek walczył o to, by nagrody wydawane pracownikom klientów, a nie samym klientom, były zwolnione z podatku jako mające związek ze sprzedażą premiową. Inaczej ciążyłyby na nim obowiązki płatnika. Firma wyjaśniła, że bez znaczenia jest to, kto otrzymuje nagrodę – klient czy jego pracownik – skoro akcja promocyjna przyczynia się do zwiększenia sprzedaży.
Reklama
Nie zgodził się z tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że o nagrodach związanych ze sprzedażą premiową można mówić tylko wtedy, gdy otrzymuje je nabywca towaru lub usługi, a więc np. sklep, hurtownia, hotel czy restauracja, a nie ich pracownicy – wyjaśnił fiskus.
Rację przyznał mu WSA w Białymstoku. Wskazał, że słowo „sprzedaż” oznacza oddawanie określonych towarów lub usług za określoną sumę pieniędzy, a „premia” to dodatkowe wynagrodzenie mające zachęcić do określonych czynności. Z tak zdefiniowanych pojęć wywiódł, że termin „nagroda związana ze sprzedażą premiową” oznacza nagrody przyznawane nabywcom towarów, czyli klientom, a nie pracownikom tych klientów.
Możliwość stosowania zwolnienia wykluczył również Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jolanta Sokołowska wyjaśniła, że zwolnienie z PIT wchodzi w grę tylko wtedy, gdy nabywca i nagradzany są tożsami podmiotowo.
– Gdyby ustawodawca chciał zwolnić z PIT nagrody dla osób, które wpływają na decyzje zakupowe, a nie dla tych, które dokonują zakupów, zawarłby to w przepisie – powiedziała sędzia.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 21 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 2046/18.