Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie i podziale majątku także może być zwolniona z podatku. Skarbówka nie patrzy na datę rozprawy rozwodowej czy spłacenia małżonka. Liczy się data nabycia nieruchomości w ramach wspólności majątkowej.

W sprawach dotyczących podatkowych skutków sprzedaży domu zwykle punktem spornym staje się moment jego nabycia. Dlaczego jest to tak istotne? Ustawa o PIT wskazuje na warunki zwolnienia z podatku od osób fizycznych takich transakcji.

Zgodnie z art. 10 ustawy o PIT, odpłatne zbycie nieruchomości, co do zasady, stanowi źródło przychodu. Jeśli jednak transakcja nie następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie domu, nie ma mowy o przychodzie podlegającym opodatkowaniu. Kluczowe jest wówczas określenie momentu nabycia mieszkania.

Tak też było w sprawie podatniczki, która wystąpiła do skarbówki z wnioskiem o interpretację indywidualną. Małżonkowie objęci wspólnością majątkową 19 lat temu kupili nieruchomość. Kilka lat później rozwiedli się i dokonali podziału majątku. Podatniczka spłaciła byłego męża i stała się jedyną właścicielką domu, który teraz planuje sprzedać. Co istotne, od podziału majątku nie minęło 5 lat. To skłoniło wnioskodawczynię do zapytania organu podatkowego, czy wówczas od sprzedaży domu musi zapłacić podatek.

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia dokonania podziału majątku wspólnego byłych małżonków korzysta ze zwolnienia z PIT?

Pytanie to sprowadza się do określenia, czy moment nabycia nieruchomości nastąpił z chwilą włączenia domu do majątku wspólnego małżonków, czy w momencie podziału majątku. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 10 ust. 6 ustawy o PIT.

„W przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.”

W świetle przepisów ustawy o PIT, moment nabycia nastąpił 19 lat temu, kiedy to byli małżonkowie kupili nieruchomość. Sprzedaż domu, którego jedyną właścicielką stała się podatniczka nastąpi zatem po upływie 5 lat od jego nabycia. Oznacza to, że taka transakcja będzie zwolniona z PIT. Podatniczka nie będzie też musiała przesyłać skarbówce zeznania PIT-39.

Interpretacja indywidualna ws. skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości po rozwodzie i podziale majątku wspólnego (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.224.2019.1.DW)