Osoby, które w latach 2018–2019 otrzymały lub dostaną gratyfikacje od ministra rolnictwa za przyczynienie się do likwidacji np. choroby afrykańskiego pomoru świń, nie muszą rozliczać się z fiskusem, a ci, którzy to zrobili – mogą skorygować PIT.
Wynika tak z opublikowanego właśnie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PIT od dochodów (przychodów) z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt (Dz.U. poz. 815). Obowiązuje od 30 kwietnia br. Ci, którzy złożyli zeznanie wcześniej i wykazali nagrody jako przychód (dochód) opodatkowany, mogą teraz skorygować zeznanie. Zasadniczo bowiem tego typu nagrody są przychodem z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu według skali.
Gratyfikacje, o których mowa w rozporządzeniu, otrzymują osoby, którym nie przysługuje odszkodowanie za zabite zwierzęta. Odszkodowania – w odróżnieniu od nagród – są zwolnione z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Resort finansów uznał, że charakter nagrody uzasadnia zaniechanie poboru podatku, bo i odszkodowanie, i nagroda wiążą się ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Ich skutki podatkowe powinny być więc takie same.