Rok 2019 przyniósł ogrom zmian w przepisach podatkowych. W dobie szybko postępującej automatyzacji, robotyzacji i szeroko pojętej cyfryzacji nie powinno dziwić, że także fiskus serwuje podatnikom coraz bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne służące wspomaganiu rozliczeń podatkowych. I tak, zgodnie z nowymi przepisami liczna grupa podatników PIT (dokonujących rozliczeń za 2018 r. na formularzach PIT-37 oraz PIT-38) potencjalnie nie będzie musiała już składać rocznych zeznań podatkowych.

Istotne zmiany nie tylko w składaniu rocznych PIT-ów

Obok funkcjonujących obecnie sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje) wprowadzona została usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika). Co ważne, KAS wypełni zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) i danych znajdujących się w rejestrach własnych szefa KAS (np. kwota zaliczek na PIT wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci).