Rok 2019 przyniósł ogrom zmian w przepisach podatkowych. W dobie szybko postępującej automatyzacji, robotyzacji i szeroko pojętej cyfryzacji nie powinno dziwić, że także fiskus serwuje podatnikom coraz bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne służące wspomaganiu rozliczeń podatkowych. I tak, zgodnie z nowymi przepisami liczna grupa podatników PIT (dokonujących rozliczeń za 2018 r. na formularzach PIT-37 oraz PIT-38) potencjalnie nie będzie musiała już składać rocznych zeznań podatkowych.

Istotne zmiany nie tylko w składaniu rocznych PIT-ów

Obok funkcjonujących obecnie sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje) wprowadzona została usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika). Co ważne, KAS wypełni zeznania podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) i danych znajdujących się w rejestrach własnych szefa KAS (np. kwota zaliczek na PIT wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci).
Inną, rewolucyjną wręcz nowością są wprowadzone zasady rozliczania przychodów z obrotu walutami wirtualnymi, które obecnie kwalifikowane będą do przychodów z kapitałów pieniężnych. Co bardzo istotne, przychody te nie będą łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych). Kwalifikacja do źródła przychodów – kapitały pieniężne – dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychodu z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.
Z kolei najlepiej zarabiający podatnicy od 2019 r. zostaną obciążeni daniną solidarnościową. Nowa danina w wysokości 4 proc. obliczana będzie od nadwyżki sumy dochodów powyżej 1 mln zł, uzyskanych w roku podatkowym. Dochody, o których mowa powyżej, to m.in. te opodatkowane według progresywnej skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, z umów cywilnoprawnych, z działalności gospodarczej (w tym także tej opodatkowanej 19-proc. podatkiem liniowym) oraz dochody z zysków kapitałowych (np. ze sprzedaży papierów wartościowych czy udziałów).
Wśród PIT-owskich nowości na rok 2019 znajduje się także wiele zmian technicznych – choćby przyspieszony (31 stycznia) termin składania do urzędów skarbowych informacji przez płatników (np. PIT-8C i PIT-11) czy wymóg składania ich wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Istotne są też zmiany w samych formularzach – przykładowo, obecnie PIT-8C przeznaczony jest wyłącznie do deklarowania dochodów kapitałowych, zaś dochody z innych źródeł wykazywane są w PIT-11, także przez podmioty niebędące płatnikami.