Darowizny dla publicznych placówek prowadzących kształcenie zawodowe będzie można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.
Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzona została ulga podatkowa z tytułu darowizn, o którą podatnicy – zarówno PIT, jak i CIT – mogą pomniejszać dochód. Odliczyć będzie można darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym placówkom (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy o PIT oraz art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT).
Chodzi o szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996).
Nową preferencję podatkową wprowadziła ustawa reformująca system kształcenia zawodowego w Polsce – z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).
Przekazywane środki będzie można odliczać w ramach obowiązujących już dotychczas limitów, tj. w wysokości przekazanej darowizny, ale nie więcej niż 6 proc. (podatnicy PIT) i 10 proc. (podatnicy CIT). Warunkiem jest, że wydatki na te cel nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ani zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Z nowej ulgi będzie można skorzystać po raz pierwszy w rozliczeniu podatkowym za 2019 r.