Sporządzanie informacji PIT-11 za 2018 r. może nastręczyć trudności pracodawcom zatrudniającym obcokrajowców, którzy nie posiadają numeru PESEL
Jest to o tyle ważne, że w rozliczeniu za 2018 r. informacje PIT-11 trzeba będzie sporządzić do końca stycznia, a więc o miesiąc wcześniej niż dotychczas.
Zasadniczo cudzoziemiec może mieszkać czy podjąć pracę bez numeru PESEL, ale brak tego numeru może powodować problemy z wywiązaniem się z obowiązków względem fiskusa. Dlaczego? Od 2018 r. PESEL stał się identyfikatorem niezbędnym do rozliczeń podatkowych cudzoziemców (nieprowadzących działalności gospodarczej). Oznacza to, że w kontaktach z administracją skarbową nie mogą oni posługiwać się już numerem NIP (patrz komentarz eksperta).