Resort finansów udostępnia wzory deklaracji podatkowych, które będą miały zastosowanie w rozliczeniu PIT za 2018 rok. Zmiany wynikają m.in. z wdrożenia nowych zasad sukcesji firm, wprowadzenia umowy o pomocy przy zbiorach i akcji Ministerstwa Finansów „Twój e-PIT”.

Podatnicy rozlicza się z fiskusem za 2018 rok na nowych formularzach. Chodzi o druk PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R. Wprowadzone w nich zmiany mają na celu dostosowanie PIT-ów do tegorocznych reform podatkowych.

„Twój E-PIT” w rozliczeniu za 2018 rok

To nowy pomysł resortu finansów. Dzięki tej usłudze, podatnik nie będzie już musiał wypełniać wniosków, ani składać deklaracji by rozliczyć podatek. KAS za pośrednictwem portalu podatkowego udostępni mu bowiem PIT-37 i PIT-38 w wersji elektronicznej. Zmiana dotknie też płatników. W związku z powyższym formularz PIT-11 będzie musiał trafić do urzędu skarbowego nie do końca lutego, lecz do końca stycznia 2019 roku.

Zmiany dla rolników

Nowela ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników wprowadziła nową instytucję – umowę o pomocy przy zbiorach. Ta reguluje zasady zatrudniania przez rolnika jego pomocników. Zmiany dla rolników wymusiły także poprawki w ustawie o PIT. Przychód uzyskiwany przez pomocników rolnika z tytułu wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach będzie kwalifikowany do innych źródeł, a na rolniku będzie ciążył jedynie obowiązek informacyjny dotyczący wykazania przychodu z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach. Stąd też do formularza PIT-11 dodano informację o przychodach z tytułu tej umowy.

Przedsiębiorstwo w spadku

Rozporządzenie Ministra Finansów modyfikuje m.in. deklarację PIT 4R dodając pojęcie „przedsiębiorstwo w spadku”. To konsekwencja przyjęcia ustawy o sukcesji firm, która reguluje zasady kontynuacji działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy. W nowej deklaracji, w punkcie „identyfikator podatkowy NIP płatnika” dodano przypis o treści: „ W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcy .” W terminie składania dodano przypis w brzmieniu: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.”

Zmodyfikowano także treść części dotyczącej otrzymujących deklarację poprzez dodanie po średniku zdania o treści „; w przypadku gdy płatnikiem jest przedsiębiorstwo w spadku – urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy ”. Wskazano też na pola, które w przypadku przedsiębiorstwa w spadku wypełnia zarządca sukcesyjny.

WSZYSTKIE WZORY DEKLARACJI NA 2019 ROK DOSTĘPNE SĄ TUTAJ>>>

Projekt z dnia 28 sierpnia 2018 r. Rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych