Wydatki na internet poniesione przez osobę niepełnosprawną nie mogą być odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Koszt ten może być odliczony wyłącznie w ramach limitowanej ulgi internetowej – przypomina Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawa dotyczyła polskiego podatnika posiadającego orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane przez polski organ, a także orzeczenie o pełnej niezdolności do pracy wydane przez jego niemiecki odpowiednik. Wnioskodawca był zdania, że w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w zakresie wszystkich poniesionych wydatków, łącznie z kosztami użytkowania internetu.

KIS nie przyznał racji podatnikowi przywołując art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym ustawodawca wylicza wydatki, jakie podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. To m.in. adaptacja mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego, przystosowanie środka transportu, płatności za pobyt w uzdrowisku, koszty leków czy udziału w turnusie rehabilitacyjnym. W rozliczeniu PIT można zaoszczędzić pomniejszając dochód o te wydatki, o ile nie zostały one sfinansowane przez NFZ i inne publiczne fundusze. Jeśli wydatki były częściowo sfinansowane z tych funduszy, odliczeniu podlegają poniesione koszty.

Jasno wskazano także, że wymieniony w ustawie o PIT katalog odliczeń od dochodu ma charakter zamknięty, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione.

Co dokładnie można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT?

„Wydatek poniesiony przez wnioskodawcę w na zakup usługi dostępu do internetu, z całą pewnością jest pomocny w życiu codziennym wnioskodawcy. Jednakże stwierdzić należy, że jako usługa ogólnodostępna mieści się w kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób korzystać może ogół osób, niezależnie od faktu ewentualnej niepełnosprawności” – czytamy w interpretacji. Jak dodaje KIS, zakup usługi dostępu do internetu nie spełnia kryteriów „indywidualnego sprzętu” niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych. Oznacza to, że taki wydatek nie może być odliczony w ramach tej ulgi.

Ulga internetowa

KIS przypomina, że koszt użytkowania internetu może być odliczony w ramach innej ulgi – internetowej. Wówczas odliczyć można maksymalnie 760 zł. Ulga ta jednak jest limitowana – odliczenia można dokonać jedynie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Sprawdź, jak skorzystać z ulgi na internet w PIT>>

Interpelacja indywidualna nr 538647 ws. wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej