Roczny PIT można dostarczyć na wiele sposobów – tradycyjnie, czyli na papierze, albo przez internet. Wystarczy wejść na stronę www.mf.gov.pl i wcisnąć ikonkę Portal Podatkowy.
Decydując się na formę elektroniczną, należy wybrać jeden z trzech sposobów przedłożenia PIT:
● wypełnienie formularza interaktywnego,
● za pomocą aplikacji e-Deklaracje Desktop,
Reklama
● skorzystanie z usługi wstępnie wypełnionego zeznania (w skrócie PFR – od ang. pre-filed tax return).
W tym ostatnim przypadku PIT jest już wypełniony. Wystarczy sprawdzić dane, wprowadzić ulgi i informacje o przekazaniu 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego.

Reklama
Z tego sposobu rozliczenia można skorzystać, wchodząc na stronę internetową Portalu Podatkowego (finanse.mf.gov.pl) i wybierając ikonkę PFR, a następnie „Pobierz PFR PIT-37”. Dalej trzeba postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami. Po kilku komunikatach i informacjach dotyczących generalnych zasad wypełniania PIT podatnik dotrze do miejsca, w którym powinien podać dane uwierzytelniające, w tym kwotę przychodu za 2017 r. Chodzi o sumę przychodów ze wszystkich informacji podatkowych (PIT-11, PIT-8C, PIT-R) za 2017 r., które otrzymał od płatników. Trzeba uważać, bo po pięciokrotnym wpisaniu niewłaściwych danych system blokuje dostęp do usługi i wyłączy możliwość skorzystania z niej w danym roku. Podatnikowi pozostanie wówczas wypełnić interaktywny formularz PIT-37 lub złożyć go w formie papierowej. Licznik błędów jest zerowany po każdym prawidłowym zalogowaniu do portalu.
Podatnik może wybrać sposób podpisu: danymi autoryzującymi (darmowe) lub e-podpisem z kwalifikowanym certyfikatem. Decydując się na podpis danymi autoryzującymi, trzeba podać kwotę przychodu z zeznania za 2016 r. Podatnik musi więc zajrzeć do dokumentu, który przesłał urzędowi skarbowemu rok temu.
Obecnie istnieje możliwość rozliczenia zeznania przez urząd. Wystarczy złożyć wniosek PIT-WZ, aby urząd wypełnił za podatnika PIT, rozliczył ulgę prorodzinną lub rehabilitacyjną i przekazał 1 proc. wybranej organizacji pożytku publicznego. W tym roku jest to jednak już niemożliwe. PIT-WZ można było złożyć do 16 kwietnia.
Ważne
Obecnie istnieje możliwość rozliczenia zeznania przez Urząd Skarbowy. Wystarczy złożyć wniosek PIT-WZ
KROK PO KROKU – Jak wysłać PIT dzięki usłudze PFR
KROK 1. Trzeba wejść do Portalu Podatkowego i wybrać PFR (PIT-37 lub PIT-38), a następnie sposób rozliczenia:
● indywidualnie,
● z małżonkiem,
● jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
KROK 2. Żeby pobrać PFR, trzeba podać dane uwierzytelniające:
● imię (pierwsze),
● nazwisko,
● NIP albo PESEL,
● datę urodzenia,
● sumę przychodów z informacji od płatników za 2017 r.
KROK 3. Trzeba sprawdzić poprawność sporządzonego zeznania podatkowego, wpisać przysługujące ulgi i odliczenia, np. ulgę rehabilitacyjną, dane organizacji pożytku publicznego, której podatnik chce przekazać 1 proc. podatku.
KROK 4. Podpisać dokument:
● danymi autoryzującymi, tj. przychodem za 2016 r. Jeżeli podatnik nie składał zeznania w 2016 r., jako kwotę przychodu wpisuje „0”;
● profilem zaufanym;
● kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
KROK 5. Podać swój adres e-mail i wysłać PFR.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a–7g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 200).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) – nad którą trwają prace w Sejmie.