Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2017 r. - poinformowało PAP biuro prasowe Zakładu. Formularze trafią do wszystkich, którzy chociaż raz otrzymali świadczenie z ZUS. Deklaracje będą wysyłane partiami aż do końca lutego.

Emeryci i renciści nie muszą sami składać zeznania podatkowego za zeszły rok, zrobi to za nich ZUS. Jeśli ktoś chce skorzystać z odliczeń, musi sam wysłać rozliczenie do urzędu skarbowego. Emeryci i renciści rozliczani przez ZUS, którzy chcą jedynie przekazać 1 proc. podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego muszą wysłać do US na specjalnym druku (PIT-OP). Urząd przekaże środki wskazanej organizacji.

ZUS przypomina, że termin rozliczenia podatku za 2017 r. mija 30 kwietnia.

Do świadczeniobiorców trafią roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują – (PIT-40A).

Innym drukiem będzie informacja o dochodach - wystawiana dla osób, które nie otrzymywały takich świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. Wówczas otrzymują one druk PIT-11A. Taki dokument trafi też pocztą do osób, które w zeszłym roku złożyły w ZUS inne osoby, które same rozliczają się z podatku – rozliczają się wspólnie z małżonkiem czy dziećmi, pobierały zasiłek chorobowy lub macierzyński.