Ministerstwo Finansów podało już terminy, w jakich w 2018 roku podatnicy muszą złożyć deklaracje podatkowe za 2017 rok.

Każda osoba, która w 2017 roku uzyskała przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, musi złożyć PIT w 2018 roku. Odpowiedni dokument można dostarczyć drogą elektroniczną lub tradycyjnie wysłać go pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym. Dowiedz się, który urząd skarbowy jest właściwy>>

Terminy składania PIT-ów co roku nieznacznie się różnią. W 2018 roku z fiskusem należy rozliczyć się do:

31 stycznia 2018 r. (środa):

  • PIT-16A (karta podatkowa)
  • PIT-19A (duchowni)
  • PIT-28 (ryczałt)

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek):

  • PIT-36 (działalność gospodarcza)
  • PIT-36L (podatek liniowy)
  • PIT-37 (praca, a nie działalność)
  • PIT-38 (papiery wartościowe lub udziały w spółkach)
  • PIT-39 (nieruchomości)

Do kiedy PIT-11 od pracodawcy

Ponadto pracodawca musi przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu PIT-11, który zawiera informacje o dochodach uzyskanych w poprzednim roku przez pracownika, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Płatnik (pracodawca), który zdecyduje się na formę papierową, ma czas do końca stycznia na dostarczenie tego dokumentu do urzędu skarbowego - w 2018 roku do 31 stycznia (środa).

Natomiast dla płatników składających deklarację do urzędu skarbowego w formie elektronicznej termin upływa w 2018 roku 28 lutego (środa), podobnie jak data graniczna przekazania deklaracji PIT-11 do podatnika (pracownika).

Co jeśli podatnik się spóźni z PIT

Na podatnika, który nie złoży deklaracji w terminie, może zostać nałożona kara, w wysokości zależnej od kwoty niezapłaconego podatku. Więcej na temat tego, co grozi za opóźnienie w złożeniu rocznego zeznania podatkowego,przeczytasz tutaj>>

Osoba, która nie złoży PIT w terminie, powinna zrobić to jak najszybciej już po wyznaczonym okresie, nie czekając na wezwanie z urzędu do wyjaśnień. Taka deklaracja będzie ważna, a urząd nie ma prawa odmówić jej przyjęcia. Odpowiedzialności karnoskarbowej podatnik może uniknąć, wyrażając czynny żal, czyli powiadamiając urząd o popełnieniu czynu zabronionego.