W Dzienniku Ustaw ukazały się dwa rozporządzenia oficjalnie zrównujące stawki dla adwokatów i radców prawnych z urzędu oraz z wyboru.

Chodzi o rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (poz. 763) oraz rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (poz. 764).

W myśl obu rozporządzeń, stawki dla adwokata lub radcy prawnego z urzędu zostały zrównane ze stawkami minimalnymi przewidzianymi w rozporządzeniach ws. opłat za czynności adwokackie oraz ws. opłat za czynności radców prawnych. Przy skomplikowanych sprawach opłaty będą mogły być podwyższone maksymalnie o 600 proc. Rozporządzenia precyzują też, że podane w nich kwoty są kwotami netto, do których należy doliczyć VAT.Oba akty prawne wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Więcej w czwartkowym wydaniu DGP i na eDGP.