Rzecznik praw obywatelskich uważa, że zakaz fotografowania strategicznych obiektów ogranicza wolność pozyskiwania informacji bez konstytucyjnie legitymowanego powodu. Profesor Marcin Wiącek poprosił ministra obrony narodowej o zmianę tych przepisów.

Chodzi o ustawę o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.). Zakazuje ona fotografowania i filmowania bez zezwolenia obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz obiektów infrastruktury krytycznej, jeżeli zostały one oznaczone znakiem zakazu fotografowania.

RPO podkreśla, że art. 54 ust. 1 konstytucji zapewnia wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Może ona zostać ograniczona, gdy jest to konieczne m.in. dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego.

Te przesłanki zdaniem RPO nie są w pełni realizowane, ponieważ zakaz obejmuje obiekty nieuznane za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa. Zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu nie jest tożsame z określonym w konstytucji kryterium bezpieczeństwa państwa.

Wobec osób łamiących zakaz fotografowania sąd może orzec przepadek nośników (np. karty pamięci) i narzędzi (np. smartfona). RPO proponuje ograniczenie tej możliwości do wypadków umyślnego popełnienia wykroczenia.©℗