Uchwały obecnej Krajowej Rady Sądownictwa o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie na urząd sędziego (z wyjątkiem tych dotyczących stanowisk w sądach rejonowych) są pozbawione skutków prawnych, a stosunek służbowy powstały na ich skutek uznaje się za niezawiązany lub nieprzekształcony – przewiduje przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” projekt ustawy o uregulowaniu skutków uchwał KRS podjętych w latach 2018–2024.

Zgodnie z zaprezentowanymi założeniami konkursy do innych sądów niż rejonowe będą powtórzone. Do tego czasu osoby, których dotyczyły uchwały obecnej KRS i które wcześniej nie zajmowały stanowiska sędziego, byłyby pozbawione prawa orzekania i mogłyby wrócić do wykonywanego poprzednio zawodu (np. uzyskać ponowny wpis na listę adwokatów). Ci, którzy jedynie awansowali w strukturze sądowej, zostaliby cofnięci na wcześniej zajmowane stanowiska. Ponadto osoby takie otrzymałyby dwuletnią delegację do sądu, w którym się znalazły dzięki rekomendacji obecnej KRS.

Iustitia zaprezentowała w piątek także trzy inne projekty – nowe prawo o ustroju sądów powszechnych, nową ustawę o Sądzie Najwyższym oraz nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Ta ostatnia przewiduje m.in. unieważnienie wyroków wydanych przez sąd konstytucyjny w składzie, w którym uczestniczył sędzia dubler. Zasada ta miałaby jednak nie dotyczyć orzeczeń wydanych na skutek wniesienia skargi konstytucyjnej lub pytania prawnego, które następnie stanowiły podstawę wznowienia postępowania lub decyzji w sprawie indywidualnej. Projekt przewiduje również, że obecni sędziowie TK mogliby złożyć oświadczenie o przejściu w stan spoczynku. Takiego prawa jednak nie mieliby sędziowie dublerzy.

Projekt ustawy o SN przewiduje m.in., że sąd ten będzie składał się z trzech izb: Cywilnej, Karnej i Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, a liczbę stanowisk w SN będzie ustalać KRS (obecnie robi to prezydent). ©℗