Zastępca prokuratora regionalnego w Warszawie, prok. Tomasz Nowicki, ponownie złożył wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania, jednak tym razem dołączając do niego wniosek o… wyłączenie sędziego.

W ubiegłym tygodniu przewodnicząca II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Agnieszka Brygidyr-Dorosz, dokonując oceny formalnej wniosku o przedłużenie aresztu w sprawie dotyczącej wyłudzenia VAT, uznała, że wniosek jest bezskuteczny z uwagi na wniesienie go przez podmiot nieuprawniony. Wszystko przez to, że zastępca prokuratora regionalnego w Warszawie, prok. Tomasz Nowicki, został powołany na stanowisko przez p.o. prokuratora krajowego Jacka Bilewicza. Zdaniem sądu prokuratorem krajowym pozostaje Dariusz Barski (usunięty z tego stanowiska przez Adama Bodnara).

– Stwierdzając (…), iż powołanie Jacka Bilewicza na funkcję p.o. prokuratora krajowego zostało dokonane bez podstawy prawnej i jest nieskuteczne, a wszystkie decyzje przez niego podejmowane, w tym o powierzeniu Tomaszowi Nowickiemu pełnienia funkcji zastępcy prokuratora regionalnego w Warszawie, stanowią czynności non existens, należy uznać, że w sprawie występuje brak formalny, który nie pozwala nadać biegu wnioskowi o przedłużenie tymczasowego aresztowania – stwierdził wówczas sąd. Sędzia Agnieszka Brygidyr-Dorosz (która przez lata sama była prokuratorem) wydała więc zarządzenie o zwrocie akt prokuraturze.

W tym tygodniu do SA jeszcze raz trafił wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania, ale dokumentację rozszerzono o wniosek o wyłączenie sędziego. Przewodnicząca II Wydziału Karnego Agnieszka Brygidyr-Dorosz jest bowiem neosędzią, tj. otrzymała nominację od Krajowej Rady Sądownictwa po 2018 r., od kiedy to sędziowskich członków rady wybiera Sejm. Wcześniej – jak ustalił portal OKO.press – bezskutecznie starała się o nominację od KRS… 17 razy.

Wszystko wskazuje na to, że nie jest to jedyna sędzia SA w Warszawie, która nie uwzględniła wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Jak udało nam się ustalić, Anna Nowakowska, przewodnicząca VIII Wydziału Karnego, przed rozpoznaniem wniosku skierowanego przez zastępcę prokuratura okręgowego dla Warszawy-Pragi, Michała Machniaka, poprosiła o przedstawienie jego dekretu nominacyjnego. A z uwagi na to, że jego też mianował prok. Jacek Bilewicz, należy się spodziewać wydania analogicznego zarządzenia i nierozpoznania sprawy. W tym przypadku stawką jest areszt w sprawie o charakterze kryminalnym. W reakcji na to PO Warszawa-Praga najpewniej – śladem PR w Warszawie – złoży wniosek o wyłączenie sędziego. Przewodnicząca VIII Wydziału Karnego Anna Nowakowska także jest neosędzią. ©℗