Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło propozycję prezesa NRA Przemysława Rosatiego, aby przeprowadzić w środowisko konsultacje co do wyboru terminu Dnia Adwokata.

Adwokatura będzie miała święto

– 6 lipca swoje święto mają radcowie prawni. Jest ono rzeczywiście obchodzone – chociażby w mediach społecznościowych wielu radców dodaje do swoich zdjęć profilowych okolicznościowe nakładki. Ostatnio przy okazji radcowskiego święta zapytałem na adwokackiej grupie dyskusyjnej, kiedy swoje święto obchodzą adwokaci. Wywiązała się dyskusja, w której padały głosy, aby takie święto ustalić. Cieszę się, że moja propozycja została dostrzeżona przez NRA – mówi DGP adw. Robert Pogorzelski.

Prezes NRA zaproponował trzy daty: 24 grudnia – rocznica podpisania dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego w przedmiocie Statutu Tymczasowego Palestry Państwa Polskiego, 26 maja – rocznica uchwalenia prawa o adwokaturze, 25 października – Europejski Dzień Prawnika.

– 24 grudnia wydaje mi się szczególnie niefortunny z uwagi na Wigilię. 25 października święto obchodzą też przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Z zaproponowanych terminów najbardziej odpowiada mi 26 maja, chociaż jest to Dzień Matki. Dodałbym od siebie jeszcze 19 maja – wspomnienie św. Iwa Hélory, patrona prawników – mówi mec. Pogorzelski.

W listopadzie br. NRA opracuje i roześle ankietę w tej sprawie.

Dodatkowe dyżury w stolicy

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie poszukują chętnych do pełnienia dodatkowych dyżurów w postępowaniach przyspieszonych. OIRP określiła termin zapotrzebowania na 11–13 listopada, ORA zaś – na 11–14 listopada. Jak podaje OIRP, konieczność wzmocnienia dyżurów obrończych w sądach rejonowych w okręgu warszawskim wiąże się z obchodami Święta Niepodległości. Rolą radców prawnych (lub upoważnionych aplikantów uprawnionych do występowania w sprawach karnych) będzie świadczenie pomocy prawnej przy rozpoznaniu wniosków o stosowanie tymczasowego aresztowania, zażaleń na zatrzymanie oraz spraw w trybie przyśpieszonym. ORA informuje zaś, że z prośbą o wyznaczenie dodatkowych dyżurów wystąpili do niej: prezes Sądu Okręgowego w Warszawie oraz wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Radcowie prawni powinni zgłosić chęć dyżurowania do 2 listopada, adwokaci zaś – do 6 listopada. Dane kontaktowe na stronach samorządów.

KRRP apeluje o dyskusję ws. urzędówek

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych odniosło się do projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwości, zmierzającego do wyrównania stawek dla pełnomocników z urzędu i z wyboru (pisaliśmy o nim: „Urzędówki w górę, ale wciąż dalekie od oczekiwań prawników”, DGP nr 205/2023). W ocenie samorządu radcowskiego zapowiadane zmiany są niewystarczające. KRRP przypomina w komunikacie, że „system wynagradzania pełnomocników z urzędu powinien zostać uregulowany kompleksowo, uwzględniając urealnienie stawek w oparciu o specyfikę i stopień skomplikowania spraw, czas trwania postępowań sądowych oraz waloryzację stawek”. Uważa, że stawki są niedostosowane do wymaganego nakładu pracy prawnika zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi, ochrony praw małoletnich, ochrony osób w postępowaniach komorniczych. Samorząd zaapelował do władzy ustawodawczej i wykonawczej o dyskusję. Postuluję, by system opłat za urzędówki uwzględniał automatyczną waloryzację stawek, czas trwania postępowań sądowych, możliwość przyznania wynagrodzenia w kwocie wyższej niż stawka minimalna oraz zmianę zasad wynagradzania kuratorów.©℗