Amazon zwolnił Magdę z przyczyn dyscyplinarnych, pomimo jej podwójnej ochrony na mocy prawa pracy. Jej udział w Prezydium Komisji Międzyzakładowej Inicjatywy Pracowniczej w Amazon oraz pełnienie funkcji Społecznego Inspektora Pracy stanowiły podstawy do szczególnej ochrony przed zwolnieniem.

W wypowiedzeniu spółka powoływała się na rzekome „filmowanie lub fotografowanie procesu przenoszenia zwłok”. Uzasadniając wyrok, Sędzia wskazała, iż Amazon nie przedstawił dowodów potwierdzających zarzuty podane w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o prace. W związku z tym sąd nie uznał ich za prawdziwe. Sąd też uznał, że nawet gdyby były one prawdziwe, to nie stanowiły rzeczywistej przyczyny zwolnienia. Jej zdaniem stanowiły jedynie pretekst do niesłusznego zwolnienia, a rzeczywistą podstawą mogła być stanowcza i zdecydowana postawa Marii w obronie praw i interesów pracowniczych.

Co więcej, sędzia zwróciła uwagę, iż konflikt między związkiem zawodowym a pracodawcą nie może być podstawą zwolnienia działacza związkowego lub też nieprzywrócenia go do pracy przez sąd. Spółka domagała się bowiem zmiany przez sąd roszczenia powódki o przywrócenie do pracy na odszkodowanie. Argumentowano to konfliktem między pracodawcą a związkiem. Zdaniem sędzi krytyczna wobec Amazon aktywność Marii na zakładzie i w mediach wynikała z jej zaangażowania w działalność związkową, a do rozwiązania konfliktów na zakładzie konieczna jest wola dwóch stron.

Wyrzucanie aktywnych związkowców to częsta praktyka stosowana przez pracodawców. W 2022 roku m.in. z WZZ Sierpień 80, OPZZ Konfederacja Pracy, NZZP mBank oraz NSZZ Solidarność w Genpact doprowadziliśmy do wprowadzenia regulacji prawnych, które zwiększają moc szczególnej ochrony stosunku pracy. Co ciekawe duża część nielegalnie wyrzuconych związkowców, z którymi współpracowaliśmy, zatrudniona była w zakładach obsługiwanych przez tę samą kancelarię prawną specjalizującą się w union busting.

Wyrok i uzasadnienie sądu potwierdzają, iż spółka Amazon jest zamknięta na stronę społeczną. Zwolnienie Magdy jest tylko elementem polityki firmy, która stale utrudnia działalność związkową. Innym przykładem jest niewpuszczenie związkowców na zakład pracy podczas referendum strajkowego, czy brak zgody na przeprowadzenie badań wydatku energetycznego. Od wielu lat domagamy się udziału w procesie organizowaniu pracy w Amazon, tak aby była ona bezpieczna dla pracowników. Mamy nadzieję, że dzisiejszy wyrok i uzasadnienie Sądu zmieni stosunek spółki do strony społecznej.

Ta wygrana to istotny krok w obronie praw pracowników, pokazując, że prawa pracownicze muszą być szanowane, a próby ograniczania działań związków zawodowych są nieakceptowalne.