Większość kandydatów zdała egzaminy na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą – wnika ze wstępnych wyników.

Egzaminy na aplikacje prawnicze odbyły się w sobotę 30 września. W poniedziałek 2 października Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że przystąpiło do nich 6 058 osób, a pozytywny wynik uzyskało 3 669 osób.

Wstępne szczegółowe dane są następujące:

- aplikacja adwokacka – przystąpiły 2 394 osoby, zdało 1 447 osób, co stanowi 60,4% (rok temu zdawalność wyniosła 42%). Najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi (72%), a najniższą w Toruniu (44,4%).

- aplikacja radcowska – przystąpiły 2 982 osoby, zdały 1 804 osoby, co stanowi 60,5% (rok temu zdawalność wyniosła 41,2%). Najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu (71,2%), a najniższą w Koszalinie (34,8%).

- aplikacja notarialna – przystąpiły 542 osoby, zdało 296 osób, co stanowi 54,6% (rok temu zdawalność wyniosła 57%). Najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Warszawie (62,2%), a najniższą we Wrocławiu (46,3%).

- aplikacja komornicza – przystąpiło 140 osób, zdały 122 osoby, co stanowi 87,1% (rok temu zdawalność wyniosła 61,3%). Podobną zdawalność odnotowano we wszystkich trzech komisjach: w Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

Egzamin polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się ze 150 pytań, zawierające trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań.