Wystąpienie palestry w sprawie urzędówek wywołało ostrą wymianę zdań między władzami samorządów adwokatów i radców prawnych.

„(…) forma i treść Pana pisma z dnia 25 maja 2023 r. (…) jest czymś bez precedensu w dotychczasowych relacjach między naszymi samorządami. Nie było powodu do takiej reakcji. Jest ona niestosowna oraz nieadekwatna” – czytamy w liście prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego i innych członków Prezydium NRA do prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika.

Nieznana jest treść listu, który wywołał taką odpowiedź. Z kontekstu wynika, że szef KRRP zarzucił w nim prezesowi NRA „zawłaszczanie i przedstawianie jako własnych” propozycji zwiększenia wynagrodzeń za urzędówki. Wcześniej Przemysław Rosati wysłał ministrowi sprawiedliwości konkretne postulaty dotyczące tego zagadnienia.

– W korespondencji do prezesa NRA została zwrócona uwaga, że zachował się niewłaściwie, nie zważając na ustalenia naszych samorządów ze spotkania Prezydiów KRRP i NRA, na którym rozmawialiśmy m.in. o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, pomocy prawnej z urzędu oraz kwestii wynagrodzeń pełnomocników – tłumaczy DGP prezes Chróścik. Zaznacza, że w trakcie spotkania obie strony zgodziły się na wspólne działania w tym zakresie, np. na powołanie zespołów roboczych, które miały wypracować systemowe propozycje zmian.

Prezes NRA odpowiada, że perspektywa powołania wspólnego zespołu ds. urzędówek nie zwalnia ani jego, ani całego prezydium NRA z obowiązku bieżącego zwracania uwagi na problem.

– Prace trwają i nie wyobrażam sobie, aby nie było w ich ramach stanowiska adwokatury. Konsekwentnie zajmujemy się tym zagadnieniem – mówi prezes Rosati.

Adwokaci zaproponowali, by 1 czerwca br. wyjaśnić nieporozumienie na spotkaniu prezydiów obu samorządów. Radcowie są skłonni spotkać się dzień później.©℗